sobota, 22 stycznia 2022 Imieniny: Anastazy, Wincenty

Rondo usprawni ruch?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania obwodnicy Skawiny i drogi krajowej nr 44. Jak przewiduje GDDKiA etap projektowania ma potrwać około pół roku, a realizacja inwestycji do 22 listopada 2017 r.

Umowę z wykonawcą – firmą Euravia Polska S.A. – podpisano 22 sierpnia. Koszt inwestycji to 2 792 300 zł.

Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określony w programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkim opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania dokumentacji, uzyskanie wymaganych prawem decyzji niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych umową oraz wykonanie robót na podstawie zatwierdzonej przez GDDKiA dokumentacji i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wciąż jednak do rozwiązania pozostały kwestie związane z samym węzłem sidzińskim. Rondo zapewne nieco upłynni wjazd i wyjazd z obwodnicy Skawiny, jednak nie zapobiegnie korkom, które tworzą się w tym miejscu od lat.

Odbyło się ponowne spotkanie między ZIKiT, wiceprezydentem Krakowa Tadeuszem Trzmielem i GDDKiA. – W tym momencie sprawa stanęła na tym, że stronom najbardziej podoba się rozwiązanie z 2007 roku – tłumaczy Dorota Książek, kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina. Koncepcja ta zakłada jednak daleko idącą przebudową węzła, której realizacja jest mało prawdopodobna przez ukończeniem trzeciego etapu obwodnicy.

We wrześniu ma się odbyć kolejne spotkanie zainteresowanych stron.

d