niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Rozbudują fragment drogi

Burmistrz Norbert Rzepisko podpisał 31 maja w imieniu Gminy Skawina umowę dotyczącą przebudowy i rozbudowy fragmentu byłej drogi wojewódzkiej nr 953 na terenie Rzozowa.

Prace mają rozpocząć się już niebawem, a zakres zadania obejmuje remont i przebudowę odcinka od ronda w Gołuchowicach aż do istniejącego chodnika w Rzozowie – łącznie około 300 metrów bieżących drogi i chodnika. Jest to ważna i długo wyczekiwana przez mieszkańców sołectwa inwestycja.

Do niedawna nie tylko mieszkańcy, ale i użytkownicy ruchu borykali się z dużymi utrudnieniami związanymi z silnym natężeniem ruchu samochodowego przy jednoczesnym niedostosowaniu drogi na tym odcinku. Kwestia przebudowy tego fragmentu drogi była wielokrotnie poruszana przez mieszkańców Rzozowa podczas zebrań wiejskich.

– Dzięki tej inwestycji poprawimy bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego, ale oprócz tego przebudujemy też istotne skrzyżowanie w tamtym rejonie. Ulica będzie skanalizowana i dobrze oświetlona. Wszystko po to, aby poprawić standardy istniejącej infrastruktury, z której – mam nadzieję – w niedługim czasie będziemy mogli wszyscy razem korzystać – powiedział Norbert Rzepisko po podpisaniu umowy z wykonawcą.

W ramach zadania powstanie nowa konstrukcja jezdni i chodników, zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa i teletechniczna oraz pojawi się nowe oświetlenie drogowe. Inwestycja potrwa 12 miesięcy. Prace prowadzone będą w ruchu otwartym, a zatem wszyscy zarówno mieszkańcy, jak i użytkownicy ruchu drogowego będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby występujące utrudnienia były jak najmniej uciążliwe, a informacje o zmianach w organizacji ruchu będą przekazywane na bieżąco.

Inwestycja jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków własnych Gminy Skawina.

Źródło: UMiG