niedziela, 17 października 2021 Imieniny: Malgorzata, Wiktor

Rozbudują ul. Torową

Burmistrz Norbert Rzepisko podpisał umowę na rozbudowę ul. Torowej. Na ten cel Gmina Skawina otrzymała 3 633 124 zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W uroczystości podpisania umowy, która odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jacek Osuch, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz skarbnik gminy Skawina Teresa Wątor.

Dofinansowanie pokryje około 50 proc. wartości całej inwestycji. Oprócz położenia nowej nawierzchni, prace obejmą także budowę ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji, poboczy oraz oświetlenia ulicznego

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego samorządy, które podpisały umowy, łącznie uzyskały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie w wysokości 62 381 480,3 zł, w tym:

 • dla powiatu olkuskiego – 885 500 zł – na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej w Olkuszu;
 • dla powiatu krakowskiego – 5 339 283,3 zł – na remonty dwóch dróg powiatowych w Krzeszowicach oraz 10 198 630 zł na rozbudowę drogi powiatowej w miejscowościach Przeginia i Sułoszowa;
 • dla gminy Mogilany – 7 903 138 zł – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Włosań;
 • dla gminy Krzeszowice – 25 599 178 zł – na budowę drogi gminnej w Krzeszowicach (w tym obiekt mostowy i przepust pod drogą) oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dubie;
 • dla gminy Skawina – 3 633 124 zł – na rozbudowę drogi gminnej w Skawinie;
 • dla gminy Sułoszowa – 493 643 zł – na remont drogi gminnej w Wielomoży;
 • dla gminy Michałowice – 1 359 177 zł – na przebudowę drogi gminnej w Michałowicach;
 • dla gminy Igołomia Wawrzeńczyce – 508 361 zł – na remont drogi gminnej w miejscowości Igołomia-Wawrzeńczyce;
 • dla gminy Jerzmanowice-Przeginia – 838 589 zł – na remont dróg gminnych w miejscowościach Czubrowice oraz Łazy;\
 • dla gminy Słomniki – 611 758 zł – na remont dróg gminnych w Polanowicach i Szczepanowicach oraz w miejscowościach Brończyce i Niedźwiedź;
 • dla gminy Kocmyrzów-Luborzyca – 1 557 665 – na remont drogi gminnej w Luborzycy;
 • dla gminy Wielka Wieś – 458 640 zł – na realizację dwóch zadań obejmujących przebudowę drogi gminnej w Modlniczce;
 • dla gminy Liszki – 211 220 zł – na remont drogi w Morawica-Mników;
 • dla miasta Oświęcim – 2 783 574 zł – na realizację dwóch zadań obejmujących budowę drogi gminnej w Oświęcimiu i rozbudowę drogi gminnej w Oświęcimiu.

Źródło: UMiG / Małopolski Urząd Wojewódzki