poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Dawid, Henryk

Rozdają pieniądze na oczyszczalnie

W Skawinie i okolicach będzie czyściej? O ile mieszkańcy skorzystają z tej szansy. Władze Skawiny poinformowały o możliwości udzielenia dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy.

Skawiński samorząd ogłosił możliwość uzyskania dofinansowania na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, którzy zamieszkują nieruchomości poza granicami aglomeracji. Program ma na celu zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych bezpośrednio do gruntu lub wód, co przyczyni się do ochrony środowiska oraz stworzenia alternatywy dla zagospodarowania ścieków na terenach poza aglomeracją.

Nabór wniosków potrwa do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Dotacje są udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków na nieruchomościach znajdujących się poza granicami aglomeracji, dla których brak jest możliwości przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Aby sprawdzić, czy nieruchomość znajduje się poza granicami aglomeracji, należy wejść na stronę internetową www.sip.gison.pl/skawina, wpisać adres nieruchomości lub numer działki i włączyć warstwę tematyczną AGLOMERACJE – Aglomeracja Skawina.

Wysokość dofinansowania wynosi 50 procent kosztów budowy oczyszczalni, ale nie więcej niż 5 tysięcy zł. Dotacja jest udzielana jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni. Koszty obejmują zakup i montaż oczyszczalni oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku.

Kolejność rozpatrywania wniosków zależy od daty ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Decyzja o przyznaniu dotacji w danym roku budżetowym zależy od kolejności złożenia kompletnych dokumentów oraz dostępności środków w budżecie gminy.

Wnioski można składać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Rynek 14, pokój 2. W przypadku pytań i wątpliwości, można skontaktować się z Karoliną Witek-Porębską z Wydziału Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 12 277 01 08 lub adresem e-mail: k.witek-porebska@gminaskawina.pl.

Fot. UM Skawina