środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

Rozpoczęli pracę nad studium

11 lutego burmistrz Norbert Rzepisko podpisał umowę z wykonawcą, na mocy której Gmina Skawina przystępuje do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje ona, w terminie czterech miesięcy, wykonanie niezbędnych analiz stanowiących tzw. fazę wstępną.

Następnym etapem opracowania będzie uzyskiwanie opinii i uzgodnień, które umożliwią przygotowanie studium do wyłożenia. Wstępne założenia zakładają realizację tego etapu zaraz po wakacjach. Będzie to najdłuższy i najbardziej skomplikowany etap prac nad studium. Założono, że potrwa on około siedem miesięcy. Projekt uchwały do przedłożenia Radzie Miejskiej w Skawinie planowany jest w połowie przyszłego roku.

Źródło: UMiG