niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Rozporządzenie ws. ptasiej grypy uchylone

Wojewoda Małopolski Rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2017 r. uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego. Nadal jednak obowiązuje nakaz utrzymania drobiu w zamknięciu.

Rozporządzeniem tym zniesiono obszary wyznaczone w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego oraz uchylono nakazy i zakazy obowiązujące w tych obszarach.

Jednocześnie informujemy, że na terenie całego kraju nadal obowiązują restrykcje wprowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym nakaz utrzymania drobiu w zamkniętych obiektach lub w sposób zabezpieczający drób, a także pasze dla drobiu przed kontaktem z dzikimi ptakami lub ich odchodami.

Restrykcje powyższe, wprowadzone ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia w kraju nowych ognisk choroby, będą obowiązywały do czasu uchylenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

Źródło: UMiG w Skawinie