środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

Rozstrzygnęli konkurs o chrzcie Polski

W związku ze zbliżającymi się obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski Burmistrz Miasta i Gminy Skawina oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie wraz z Centrum Kultury i Sportu oraz Muzeum Regionalnym w Skawinie zorganizowali konkurs „Chrzest Polski i jego wpływ na losy naszej Małej Ojczyzny” dla uczniów szkół z terenu gminy Skawina. 

Konkurs skierowany był do dwóch grup wiekowych: uczniów szkół podstawowych – konkurs plastyczny oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – konkurs fotograficzny. Poniżej przedstawiamy protokoły z posiedzeń jury, prezentujące listy laureatów. Wkrótce zaprosimy Państwa na uroczystość wręczenia nagród. Gratulujemy!

PROTOKÓŁ
oceny prac plastycznych gminnego konkursu
„Chrzest Polski i jego wpływ na losy naszej Małej Ojczyzny”
z 8 czerwca 2016 r.

Skład jury:

1. Dulowska Jadwiga – artysta plastyk;
2. Wędzicha Zuzanna – artysta plastyk;
3. Strzeboński Marian – artysta plastyk.

Kryteria oceny prac:

1. zgodność z tematem konkursu;
2. samodzielność wykonania pracy plastycznej;
3. oryginalność i estetyka pracy.

Werdykt jury:

w kategorii wiekowej klas 1-3 szkoły podstawowej jury przyznało trzy nagrody:

pierwsze miejsce – Milena Wilkosz, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach
drugie miejsce – Zofia Worytko, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
trzecie miejsce – Julia Chodnik, Szkoła Podstawowa w Radziszowie
i wyróżnienie – Julia Łata, Szkoła Podstawowa w Kopance

oceniono 12 prac plastycznych

w kategorii wiekowej klas 4-6 szkoły podstawowej jury przyznało trzy nagrody:

pierwsze miejsce – Mateusz Myśliwiec, Szkoła Podstawowa w Radziszowie
drugie miejsce – Oliwia Sokołowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie
trzecie miejsce – Filip Kudła, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach
i wyróżnienie – Ronald Linharodt, Szkoła Podstawowa w Radziszowie

oceniono 33 prace plastyczne

Muzeum Regionalne w Skawinie
Czesław Gąsiorowski

 

PROTOKÓŁ Z OCENY PRAC GMINNEGO KONKURSU
„CHRZEST POLSKI I JEGO WPŁYW NA LOSY NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”
CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE
dnia 9 czerwca 2016 r.
JURY W SKŁADZIE:

Karolina Kozanecka – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji Imprez, artysta plastyk, przewodnicząca jury
Kazimierz Zajda – artysta plastyk, fotograf, projektant graficzny, członek jury
Jarosław Karasiński – fotograf, członek jury

po ocenieniu 7 prac fotograficznych, nadesłanych na konkurs, kierując się takimi kryteriami, jak: interpretacja tematu, estetyka oraz wyraz artystyczny pracy, postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Julia Żmuda za pracę „Mój Kościół”
II miejsce – Natalia Musiał za pracę „Święta Rozalia”
III miejsce – Paulina Rosińska za pracę „…na rozstaju dróg”

Jury pragnie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i podjęcie tak niełatwego tematu oraz oryginalne wyrażenie go poprzez sztukę fotografii.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Źródło: UMiG, Muzeum Regionalne, CKiS