czwartek, 22 lutego 2024 Imieniny: Marta, Malgorzata

Rusza strefa parkowania. Inf. UMiG

Na mocy Uchwały nr XXIX/418/17 Rady Miejskiej w Skawinie, z dnia 26 kwietnia 2017 roku, wprowadzona została w centrum Skawiny Strefa Płatnego Parkowania.  7 września zamontowane zostały 4 parkomaty. W pierwszym tygodniu funkcjonowania SPP obowiązuje „taryfa ulgowa” – do 13 września /środa/ edukujemy!

Opłata pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.  10.00-17.00 za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie.

STAWKI  OPŁAT:

 • do 30 minut postój darmowy
 • powyżej 30 minut postój 1 zł
 • 1 godzina 2 zł

STREFA  PŁATNEGO  PARKOWANIA /SPP/obejmuje obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych:

 1. Rynek (z wyjątkiem parkingu w pasie drogi krajowej-D44)
 2. ul. Żwirki i Wigury (od Rynku do ul. Zamkowej)
 3. ul. Słowackiego
 4. ul. Konopnickiej (od ul. Zamkowej do Rynku)

Najważniejsze zasady:

 1. Opłatę wnosi się z góry, za cały deklarowany czas parkowania.
 2. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu postojowym
 3. Dowód  wniesienia  opłaty  w postaci  ważnego  wydruku  z parkomatu  umieszcza  się  niezwłocznie  po zaparkowaniu pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu
 4. Parkowanie przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.
 5. Uiszczona  opłata  w parkomacie  uprawnia  do  postoju  w całej  strefie  płatnego  parkowania,  do  czasu opłaconego okresu.

 

Jeśli nie zapłacę?

 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 PLN. /Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa/.
 2. Po stwierdzeniu nieuiszczenia opłaty  otrzymujesz zawiadomienie –  znajdziesz je na przedniej szybie pojazdu pod wycieraczką.
 3. Masz 7 dni /od  daty wystawienia  zawiadomienia/  na dokonania płatności. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na konto zarządcy drogi.
 4. Możesz złożyć reklamację – by była skuteczna musisz wykazać fakt uiszczenia opłaty w czasie parkowania. /Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w SPP bez uiszczenia  opłaty  można  wnieść  do  zarządcy  drogi  w terminie  7 dni  od  dnia  wystawienia  zawiadomienia o opłacie dodatkowej/. Chcesz wiedzieć więcej czytaj załącznik.

OPERATOR SPP:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie
ul. Bukowska 1, 32-050 Skawina

Dziennik podawczy: tel.: 12 276 23 60
fax: tel.: 12 276 26 88
e-mail:  biuro@pgm.skaw.pl
Strefa Płatnego Parkowania – pokój nr 7 
www.pgm.skaw.pl
Kto jest zwolniony z opłat?

 1. Niepełnosprawni posiadający ważną kartę parkingową wydana przez właściwy organ wyłącznie za parkowanie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób.
 2. Jednoślady tj. motocykle i skutery oraz taksówki /tylko w ramach wyznaczonych dla taksówek miejsc do postoju/.
 3. Pojazdy oznakowane: pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna, straż miejska oraz pogotowia energetyczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze /WYŁĄCZNIE podczas wykonywania obowiązków  służbowych/.

Źródło: UMiG