sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Rzepisko z wotum zaufania

Radni Rady Miejskiej w Skawinie udzielili burmistrzowi Norbertowi Rzepisce wotum zaufania.

Otrzymał on również absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Wotum zaufania zostało udzielone po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy Skawina za 2019 rok. Jest do pobrania tutaj.

Absolutorium to akceptacja Rady Miejskiej dla sposobu wykonania budżetu.

Za udzieleniem wotum zaufania było 18 radnych, wstrzymało się trzech. Za udzieleniem absolutorium było 19 radnych, wstrzymało się dwóch.

Szczegóły głosowania TUTAJ.

Źródło: UMiG