niedziela, 28 listopada 2021 Imieniny: Lesław, Zdzisław

Rzozów: otworzą boisko i siłownię

Obok remizy OSP Rzozów powstało boisko wielofunkcyjne, na którym mieszkańcy będą mogli zagrać w piłkę nożną, siatkówkę i inne najpopularniejsze dyscypliny sportowe. A jeżeli akurat zabraknie chętnych do grania, można skorzystać z siłowni „pod chmurką”.

Oprócz boiska, zadbano też o jego otoczenie i wygodne dojście. Pojawiły się tutaj chodniki oraz stojaki na rowery. Mieszkańcy będą mogli odpocząć i przyjemnie spędzić czas siedząc na wygodnych ławkach. Teren został ogrodzony, zadbano o posadzenie drzewek i krzewów oraz zamontowano kosze na śmieci. Cały kompleks w nocy będzie dobrze oświetlony dzięki ekologicznym latarniom napędzanym energią słoneczną.

Prace budowlane już się zakończyły, teraz załatwiane są sprawy formalne. Po ich zakończeniu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego, atrakcyjnego kompleksu sportowego.

Rzozów jest kolejnym sołectwem objętym programem rewitalizacji. To szereg inwestycji mających poprawić komfort życia mieszkańców poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc do spotkań i spędzania czasu wolnego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:  „Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP”.

Źródło: UMiG