sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

Skawina dostanie ponad 8 milionów

Burmistrz Norbert Rzepisko odebrał symboliczny czek potwierdzający przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wręczył je minister Andrzej Adamczyk w obecności wojewody Piotra Ćwika oraz starosty Wojciecha Pałki.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to szansa na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zagrożonych z powodu pandemii koronawirusa. To dofinansowanie do inwestycji, z których najczęściej korzystają mieszkańcy.

Kluczowe założenia Funduszu Inwestycji Samorządowych:

  • Gminy i powiaty dostaną dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji – to Tarcza dla Samorządów, warta w skali całego kraju 6 mld zł.
  • Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł ? nigdy wcześniej państwo nie przedstawiło programu, który tak szeroko wspierałby małe Ojczyzny.
  • Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.
  • Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek – bez biurokracji.
  • Wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do inwestycji, a środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych pozwolą im na realizację zadań inwestycyjnych.
  • Pieniądze przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje. To również wsparcie dla tysiąca firm i setek tysięcy pracowników.
  • Tarcza dla samorządów to również program wsparcia dla polskich małych i średnich firm, które realizują zadania inwestycyjne samorządów. To kolejny zastrzyk pieniędzy, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także rozwój przedsiębiorstw.

Podział środków został dokonany został według ściśle określonego algorytmu, uwzględniającego planowane wydatki majątkowe samorządów oraz ich zamożność. Górny pułap dofinansowania w przypadku gminy to 93,5 mln zł, zaś dolny – 500 tys. zł. Jeśli chodzi o powiaty, kwoty te wynoszą odpowiednio 20 mln zł i 500 tys. zł.

Małopolskie samorządy otrzymają łącznie 556 030 760 zł, z czego 451 644 445 zł trafi do gmin, zaś do powiatów 104 386 315 zł.

Najwyższe dofinansowanie w Małopolsce trafi do Krakowa (93 500 000 zł). Spośród pozostałych samorządów gminnych najwyższe dofinansowanie otrzymają następujące gminy:

1) Wieliczka – 9 506 754 zł,
2) Tarnów – 9 420 461 zł,
3) Skawina – 8 359 285 zł,
zaś spośród samorządów powiatowych:
1) powiat krakowski – 16 350 415 zł,
2) powiat nowotarski – 10 856 459 zł,
3) powiat wadowicki – 8 166 835 zł.

Źródło: UMiG