sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Słowackie dożynki z udziałem Skawiny

W dniach 20-21 sierpnia w słowackim mieście partnerskim Skawiny – Turčianskich Teplicach, odbyły się uroczystości dożynkowe, w których na zaproszenie Burmistrza Igora Husa uczestniczyła delegacja ze Skawiny.

Skawinę reprezentowali: Paweł Kolasa – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy Skawina oraz Małgorzata Kopeć – Wiceprezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Wśród zaproszonych delegacji byli również przedstawiciele z miast partnerskich Turčianskich Teplic tj.: czeskiego Havířova, polskiej Wisły i zaprzyjaźnionego ze Skawiną Holesova.

Tegoroczne Święto Plonów u naszych przyjaciół rozpoczęło się pochodem dożynkowym, który prowadziły liczne zespoły folklorystyczne. Oficjalne obchody rozpoczęły się obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych, po których nastąpiło uroczyste wręczenie wieńców dożynkowych. Podobnie jak w latach poprzednich, skawińska delegacja przywiozła na Słowację symbol dożynkowy – bochen chleba – niezwykle oryginalny, będący zwieńczeniem całorocznego trudu rolników. Chleb wręczony został Igorowi Husowi przez Pawła Kolasę oraz Witolda Grabca w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta.

Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy na scenie prezentowały się zespoły folklorystyczne. Ich występy uświetnił również program artystyczny, przygotowany przez grupę członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, która na zaproszenie Igora Husa przybyła do Turčianskich Teplic. Skawińska grupa obok specjalnie przygotowanych „dożynkowych przyśpiewek” przekazała burmistrzowi wieniec – kosz dożynkowy wraz z parą laleczek w strojach skawińskich.

Wizyta skawińskiej delegacji była kolejną szansą do zacieśnienia przyjaźni pomiędzy naszymi miastami, ale także wyjątkową szansą na poznanie innych nacji, ich kultury jak również na wymianę poglądów i stanowisk w szerokim zakresie działalności administracji samorządowej.

Źródło: SSPM, opr. Małgorzata Kopeć