sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Skawina: wyzdrowieli wszyscy z Covidem-19

37 mieszkańców miasta i gminy Skawina przebywa w kwarantannie domowej. Od początku pandemii potwierdzono 9 przypadków zarażenia koronawirusem. U wszystkich ustąpiły objawy choroby i są tzw. ozdrowieńcami.

Wytyczne korzystania z placów zabaw:

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19:

1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe ? nie w kierunku innych).
5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
po zakończonej zabawie na placu zabaw.
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napojów w trakcie zabawy.
8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
10. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje się tutaj.
11. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.
12. Właściciel lub zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
13. W przypadku korzystania z placów zabaw przez grupy zorganizowane (np. grupy żłobkowe/przedszkolne/wczesnoszkolne nieposiadające własnego terenu do rekreacji) zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw w regulaminie obiektu wskazał godziny użytkowania dedykowane tym grupom, wywieszając go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń. Zaleca się korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, środowiska.
14. Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób.
15. Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.
16. W przypadku gdy na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica, właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymagań higienicznych poprzez:

 • ogradzanie terenów placów zabaw,
 • zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana,
 • wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, wymienianie piasku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych).

17. Zaleca się (w miarę możliwości) wywieszanie na tablicy ogłoszeń przy placu zabaw ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację placu zabaw, w tym również do służb medycznych.
18. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Dekalog Covid-19

Koronawirus SARS-CoV-2 to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze. 

Oto lista 10 zasad, dzięki którym możemy zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

 1. Regularnie i prawidłowo myj ręce z użyciem wody i mydła –  najprostszy i najskuteczniejszy sposób, który pomaga uniknąć zakażenia koronawirusem SARS-Co V-2. Schemat prawidłowego mycia rąk znajdziesz poniżej.
 2. Zadbaj o higienę i porządek swojego otoczenia – codziennie czyść i dezynfekuj wszystkie dotykane powierzchnie: blaty, klamki, armatury łazienkowe, toalety, telefony, klawiatury, tablety i stoliki nocne.
 3. #zostańwdomu jeśli możesz – jeśli musisz wyjść np. do pracy, zachowaj bezpieczną odległość, staraj się unikać skupisk ludzi, zakupy realizuj  ?w pojedynkę?, stosując się do zaleceń sklepu – pamiętaj o możliwości dokonania zakupów z dowozem (KLIKNIJ TUTAJ) – NIE RYZYKUJ!
 4. Zadbaj o najbliższych seniorów – znajdują się w grupie szczególnego ryzyka (KLIKNIJ TUTAJ)
 5. Jeśli zauważysz symptomy charakterystyczne dla koronawirusa, postępuj według zaleceń – NIE CHODŹ DO PRZYCHODNI ani na SOR, natychmiast skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel.: 12 684 40 32/ 12 684 40 33)
 6. Jeśli pozostajesz w 14-dniowej kwarantannie domowej – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z osobą zakażoną koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie, one też podlegają kwarantannie, zastosuj się do zasad (KLIKNIJ TUTAJ)
 7. Przedsiębiorcy zachowują się nieodpowiedzialnie i nie przestrzegają zaleceń? Sąsiad objęty kwarantanną domową wychodzi na zewnątrz? Skontaktuj się z Policją lub Sanepidem.
 8. Jeśli jesteś osobą samotną i potrzebujesz pomocy np. w realizacji recepty, zrobieniu zakupów skontaktuj się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel. 508 578 531
 9. Masz do załatwienia jakąś sprawę w urzędzie? Zadzwoń, wyślij maila lub skorzystaj z platformy ePUAP. Jeżeli konieczne jest osobiste złożenie jakiegoś dokumentu, to przed wejściem na Dziennik Podawczy znajduje się skrzynka, do której można wrzucić dokumenty. Jeśli sprawa wymaga osobistego kontaktu z pracownikiem urzędu, to przypominamy o środkach bezpieczeństwa, które podjęliśmy (KLIKNIJ TUTAJ)
 10. Niepokój jest naturalny. Zachowaj spokój i rozsądek – dlatego po informacje sięgaj tylko do sprawdzonych i wiarygodnych źródeł –  śledź na bieżąco komunikaty GISMZWSSE, obserwuj stronę internetową www.gminaskawina.pl, gdzie publikowane są wszystkie aktualne informacje dotyczące nie tylko naszego kraju, ale przede wszystkim Gminy Skawina, ściągnij  aplikację eSkawina, dzięki której szybko przekażemy Ci komunikaty i ostrzeżenia (KLIKNIJ TUTAJ)

Źródło: UMiG