sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Skawinianin wiceprezesem PPNK

29 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej Kraków. Mimo przejściowych trudności i scen rodem z Monthy Pythona, wybrano na nim nowe władze Podokręgu. W wyniku tych decyzji, na spotkaniu Zarządu 11 lipca, prezesem został Kazimierz Śliwiński (zastąpił Jarosława Marifaka), natomiast Bartosz Margasiński – wiceprezesem ds. młodzieży. Dla skawinian najważniejszą informacją jest mianowanie Łukasza Krupy, radnego powiatowego i prezesa MTS Piast, na stanowisko wiceprezesa ds. organizacyjnych.

Na zebranie stawiło się 96 delegatów. Podczas jego trwania wręczono odznaczenia za zasługi dla małopolskiej piłki nożnej, a dwóch kandydatów na prezesa (oprócz Śliwińskiego o posadę starał się też Zbigniew Lach) otrzymało po kilka minut na prezentację swoich dokonań i planów. Na sali Młodzieżowego Domu Kultury przy Kościele Św. Jadwigi pojawił się także Ryszard Niemiec, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Nie chciał on jednak zająć miejsca przy przygotowanym na scenie stoliku, co było powodem pierwszego zgrzytu na zebraniu. Drugim, trwającym już znacznie dłużej, były problemy z interpretacją przepisów.

„Przepychanki prawne były specjalnością jednego z delegatów, który przy każdym głosowaniu musiał zgłosić jakieś swoje ale. A to – nie ta komisja, a to – nie takie są przepisy, a to – nie tak powinno być i tak dalej, i tak dalej. Sala reagowała różnie. Śmiechem – gdy jeden z delegatów siedzących parę rzędów niżej (nie wytrzymał najwyraźniej nerwowo) i obracając się na fotelu w kierunku „nadwornego prawnika” spytał „a skąd ja mam wiedzieć, że pan mówisz prawdę?” Były też brawa, ale nie dla skrupulatnego delegata, ale dla pewnego członka jednej z komisji, który też chyba już nie wytrzymując kolejnych uwag, zacytował fragment uchwały, komentując go słowami „gdzie pan tu widzi, że komisja przygotowuje karty do głosowania? Trzeba czytać paragrafy a nie interpretować je po swojemu”.” – tak tę uroczą przepychankę relacjonuje serwis futmal.pl.

Trudności nie zgasiły zapału delegatów. Nowe władze wybrano, a najważniejszą informacją dla fanów lokalnego futbolu z naszego miasta jest objęcie funkcji wiceprezesa przez skawinianina, Łukasza Krupę.

Cieszę się że zaangażowanie na rzecz skawińskiego i krakowskiego środowiska piłkarskiego, w szczególności młodzieżowego, zostało docenione. Poprzednia kadencja zarządu (2012-2016) Podokręgu Kraków była okresem ciężkiej pracy związanej z pomocą świadczoną klubom zarówno pod względem organizacyjnym jak i infrastrukturalnym. Priorytetowym założeniem był dialog z władzami samorządowymi z trzech powiatów (krakowski, miechowski, proszowicki) i miasta Krakowa w zakresie poprawy jakości bazy sportowej. Efekty działalności Zarządu można zobaczyć gołym okiem: nowe murawy, szatnie, sztuczne boiska. Inwestycje te służą przede wszystkim najmłodszym, to dla nich pracujemy, gdyż w kształceniu dzieci i młodzieży jest przyszłość polskiej piłki nożnej – tłumaczy nowy wiceprezes.

Skład nowego Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Kraków:

Prezes:

Kazimierz Śliwiński

Członkowie:

Bartosz Margasiński – wiceprezes ds. młodzieżowych
Łukasz Krupa – wiceprezes ds. organizacyjnych
Janusz Kołacz – sekretarz
Jarosław Marfiak
Dariusz Branicki
Grzegorz Cichy
Tomasz Dudek
Andrzej Dziedzic
Artur Gaweł
Sławomir Jedynak
Tomasz Kowal
Bronisław Mazur
Przemysław Stawarz