niedziela, 25 lipca 2021 Imieniny: Walentyna, Krzysztof

Skawiński Alarm Smogowy ostrzega

W związku z katastrofalną jakością powietrza w Skawinie (poziom stężenia pyłu zawieszonego przekraczał wielokrotnie poziom dopuszczalny w pierwszych tygodniach stycznia) Skawiński Alarm Smogowy zamierza ostrzegać mieszkańców Miasta i Gminy Skawina przez megafon, by uchronić przed smogiem i jego destrukcyjnym wpływem na zdrowie i życie jak największą liczbę mieszkańców (szczególnie kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze i osoby z niewydolnością układu oddechowego i układu krążenia, które są w tej sytuacji najbardziej zagrożone).

Akcja informacyjna, planowana w godzinach 7:00 – 8:00 dnia 18.01.2017 roku (w przypadku utrzymujących się wysokich stężeń substancji niebezpiecznych w powietrzu), podejmowana jest ze względu na brak skutecznej informacji w tym zakresie oraz celem pogłębienia świadomości problemu i podjęcia skutecznych działań celem jego eliminacji.

Dla przykładu, w dniu 11.01.2017 średniodobowe stężenie niebezpiecznego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosło 314µg/m3  (przy dopuszczalnym stężeniu 50µg/m3). Niestety informacja o tym dotarła jedynie do nielicznych mieszkańców, ponieważ została opublikowana tylko na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

Skawiński Alarm Smogowy (ruch społeczny założony przez mieszkańców) zamierza podejmować szereg działań (w tym również działań niestandardowych) by doprowadzić do odczuwalnej poprawy jakości powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym, w Mieście i Gminie Skawina.

Kontakt: skawinskialarmsmogowy@gmail.com

Źródło: Skawiński Alarm Smogowy

Aktualizacja:

Ze względu na stosunkowo niewielki smog, akcja informowania mieszkańców Skawiny została odwołana.
Skawiński Alarm Smogowy będzie informować o nowym terminie akcji, w zależności od stanu powietrza i prognoz.