sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

Skawińskie władze protestują

Likwidacja uchwały antysmogowej dla Małopolski czy zniesienie zakazu palenia węglem i drewnem w Krakowie. To tylko kilka propozycji „rozmiękczenia” Programu Ochrony Powietrza procedowanego właśnie w Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Komunikat w tej sprawie wystosował Urząd Miasta i Gminy w Skawinie”

„Uchwała antysmogowa dla Małopolski to krok bardzo ambitny, ale jednocześnie realny do wykonania. Dokument zakłada wprowadzenie od 2023 roku zakazu używania bezklasowych kotłów, tzw. „kopciuchów”. Uchwała antysmogowa dla Małopolski jest niezbędna, by poprawić jakość powietrza w całym województwie.

– To wielkie wyzwanie finansowe dla samorządów, które nie dysponują tak dużymi środkami jak Kraków, ale w Gminie Skawina szukamy rozwiązań, a nie problemów. Korzystamy ze środków unijnych, rządowych, wojewódzkich, szukamy dofinansowań tam, gdzie tylko się da. Z pozytywnym efektem – mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

Gminy dysponujące skromniejszym budżetem pieniądze na likwidację „kopciuchów” mogą znaleźć w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych. Samorządy mogą liczyć na pokrycie większości kosztów wymiany kotłów z programów wspieranych przez Rząd oraz Unię Europejską. To między innymi: Czyste Powietrze, STOP SMOG oraz Regionalne Programy Operacyjne.

Nowy piec niemal za darmo

Program „Czyste Powietrze” łączy się z dofinansowaniem ze środków gminnych oraz ulgą termomodernizacyjną – dzięki połączeniu tych trzech funduszy mieszkańcy Gminy Skawina mogą uzyskać ponad 90% dofinansowania do wymiany „kopciucha” na podłączenie do sieci ciepłowniczej, nowy piec gazowy, pompę ciepła oraz kocioł elektryczny. Przy wypełnianiu wniosków pomogą ekodoradcy finansowani ze środków unijnych. Nie tylko sprawdzą, czy dane zostały wprowadzone poprawnie, ale poprowadzą mieszkańca przez cały proces uzyskiwania dofinansowania, a następnie rozliczenia dotacji. Ekodoradcy są zatrudnieni w ramach programu ELENA – 90% ich wynagrodzenia pochodzi ze środków unijnych.

Skawina jako pierwsza i dotychczas jedna z nielicznych w Polsce podjęła się realizacji programu STOP SMOG, gdyż wykorzystujemy każde możliwe źródło finansowania pomocy dla mieszkańców. Do czerwca 2022 roku termomodernizacji zostanie poddane 300 budynków jednorodzinnych. Gmina otrzymała na ten cel ponad 11 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju. Ten program skierowany jest przede wszystkim do najuboższych mieszkańców Skawiny.

Głównym celem programu jest wymiana nieekologicznego źródła wraz z usprawnieniem, dzięki któremu mieszkaniec nie będzie ponosił zwiększonych kosztów po zmianie ogrzewania. To audytor oceni, jakie prace termomodernizacyjne należy wykonać w budynku. Jeśli mieszkaniec będzie chciał wykonać dodatkowe działania, to może skorzystać z programu Czyste Powietrze.

Gminy mogą same decydować

Kolejnym ważnym dla Małopolski punktem w Programie Ochrony Powietrza jest możliwość wprowadzenia uchwały antysmogowej dla gmin. Oznacza to, że samorządy będą miały możliwość zwrócenia się do Sejmiku Województwa z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych zasad na terenie gminy. Rozwiąże to problemy formalno-prawne i umożliwi wprowadzenie zakazu montowania pieców węglowych w nowych budynkach – o wprowadzenie takich przepisów od dwóch lat ubiega się Skawina. Wprowadzenie uchwały antysmogowej dla gmin umożliwi im sprawne przejście przez procedury formalno-prawne i umożliwi skuteczniejszą walkę z zanieczyszczonym powietrzem.

Wprowadzenie Programu Ochrony Powietrza w jego dotychczasowej formie pozwoli gminom zainteresowanym rozwiązaniem problemu smogu jeszcze skuteczniej z nim walczyć. Nowe przepisy zmuszą też samorządy, które dotychczas niewiele zrobiły do podjęcia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. W naszej opinii nie chodzi tutaj pieniądze, lecz o chęci. Dlatego apelujemy, by szukać rozwiązań, a nie wymówek.

Założenia nowego Programu Ochrony Powietrza znajdują się tutaj.”

Źródło: UMiG