środa, 19 stycznia 2022 Imieniny: Henryk, Marta

Sołtys Jurczyc z sukcesem

Z przyjemnością informujemy, że „Sołtysem Roku”, na szczeblu powiatu krakowskiego plebiscytu „Mistrzowie Agro” organizowanym przez Gazetę Krakowską, został Jerzy Kłępa sołtys Jurczyc. Sołectwo Jaśkowice zdobyło II miejsce w kategorii „Sołectwo Roku”.

W kategorii „Sołectwo Roku” Jaśkowice znalazły się obok 1833 innych sołectw – jest to znaczące wyróżnienie. Jaśkowice z sołtysem Józefem Tomczakiem na czele od lat prowadzą aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy sołectwa zrealizowali wiele ciekawych projektów współfinansowanych ze środków Gminy Skawina, skierowanych głównie do środowiska seniorów.

Inicjatywy podejmowane w Jurczycach łączą pokolenia. Tu działania koncentrują się na integracji mieszkańców, poszerzaniu oferty spędzania wolnego czasu w miejscowości np. w pracowni Orange, w Izbie Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków przez aktywność w kręgach harcerskich i bliskie kontakty z partnerami z francuskiego miasteczka Sillé-le-Guillaume. Działalność Stowarzyszenia „Razem dla wszystkich” w Jurczycach to m.in. ściągająca całe rodziny impreza terenowa, czyli Bieg Hallerów.

Źródło: UMiG