niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Specjalne pojemniki w Skawinie

Dzięki pilotażowemu projektowi realizowanemu przez Fundację Nasza Ziemia w ramach Akcji „Sprzątanie świata – Polska” finansowanemu ze środków Fundacji Coca Cola, Gmina Skawina pozyskała specjalnie zaprojektowane, pochodzące z recyclingu, żółte pojemniki do zbiórki segregowanych odpadów.

Czytelne infografiki na pojemnikach informują, jaki rodzaj odpadów należy wrzucić, a także jakie przedmioty codziennego użytku można otrzymać z plastiku i dlaczego warto segregować śmieci. Celem projektu jest społeczna kampania edukacji ekologicznej, polegająca na wzmocnieniu infrastruktury do segregacji odpadów w przestrzeni publicznej, przeciążonej ruchem i powstającymi odpadami.

Pojemniki zostały wstawione na terenie Gminy Skawina m.in. do obiektów:

– Centrum Kultury i Sportu – basen Camena;
– hala widowiskowo-sportowa;
– Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie;
– Orlik 2012;
– Stadion Miejski;
– Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie wraz z oddziałami w Zelczynie, Radziszowie i MultiCentrum;
– Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie;
– Ośrodek Zdrowia;
– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
– oraz do placówek oświatowych.

Źródło: UMiG