niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Spotkanie kandydatów do SRDPP

W środę, 7 grudnia w sali obrad im. Macieja Sikluckiego odbyło się spotkanie kandydatów do Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Skawina, podczas którego przedstawione zostały założenia programowe poszczególnych kandydatów. 

Spotkanie miało na celu przedstawienie założeń programowych poszczególnych kandydatów do Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kolejno zaprezentowali się:

  1. Anna Chromy;
  2. Halina Jaskierna;
  3. Jerzy Kłępa;
  4. Leszek Kapłon;
  5. Andrzej Cała;
  6. Stanisław Grodecki;
  7. Tomasz Papież;
  8. Zbigniew Morawski.

Założenia programowe poszczególnych  kandydatów zamieszczone zostały w liście kandydatów spełniających wymogi w wyborach do SRDPP.

Podczas spotkania (jak również w terminie do 14 dni od daty jego odbycia) każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie Gminy Skawina miała możliwość oddać głosy na pięciu kandydatów z poniżej załączonej listy (głosy oddaje się na karcie do głosowania). Głosowanie trwa do 21 grudnia br.  Głosy oddawane po spotkaniu, składa się w siedzibie tut. Urzędu – „dziennik podawczy”, ul. Rynek 14, pok. 1 (do oznaczonej urny wyborczej).

Więcej informacji o trybie przeprowadzenia wyborów oraz wzory dokumentów znajdziecie Państwo po kliknięciu w LINK.

Źródło: UMiG