sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Spotkanie SRDPP. Gmina z nagrodą

W środę, 5 lipca odbyło się IV posiedzenie Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w którym wzięła udział Dyrektor FRDL MISTiA Bożena Pietras-Goc, która wręczyła otrzymane przez Gminę Skawina wyróżnienie w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

– Wyróżnienie otrzymane przez Gminę Skawina zostało przyznane za: powołanie Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, działalność Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, szeroki zakres konsultowanych dokumentów strategicznych oraz za wiele innych działań wspierających rozwój sektora pozarządowego – tymi słowami Dyrektor FRDL MISTiA Bożena Pietras-Goc uargumentowała decyzję o przyznaniu gminie Skawina wyróżnienia w 10. edy­cji konkur­su Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy. W konkursie cztery małopol­skie samorządy zostały wyróżnione za mod­e­lową, part­ner­ską współpracę z orga­ni­za­cja­mi pozarzą­dowy­mi. Szczegółowe informacji dot. nagrody: KLIKNIJ TUTAJ.

Tuż po wręczeniu nagrody zostało otwarte IV posiedzenie Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na które zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Celem spotkania było omówienie kwestii organizacji Dnia Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się we wrześniu. W spotkaniu wzięli udział: członkowie SRDPP na czele z przewodniczącym Stanisławem Grodeckim, konsultantka Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Joanna Czarnik, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury.

W trakcie spotkania, poruszone były kwestie organizacyjne tj. termin, posiadane zasoby, padły propozycje atrakcji, a także zostały ustalone zasady współorganizacji wydarzenia. – Mamy nadzieję, że proponowana forma organizacji dnia przypadnie do gustu mieszkańcom i licznie pojawią się we wrześniowe popołudnie w Parku Miejskim, aby zapoznać się z działaniami lokalnych NGO – mówił Przewodniczący SRDPP Stanisław Grodecki.

Organizowany przez SRDPP, Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działające przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie oraz lokalne NGO, Dzień Organizacji Pozarządowych ma na celu:

  • docenienie aktywności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
  • wzajemne poznawanie się organizacji;
  • zaprezentowanie działań organizacji mieszkańcom;
  • zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami.

Szczegółowe informacje: cop@gminaskawina.pl.

Źródło: PWSK-COP