czwartek, 23 września 2021 Imieniny: Bogusław, Tekla

Sprawdzili się w wiedzy mechatronicznej

W środę, 12 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, odbył się III Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej pod patronatem Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Krakowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Pieczę naukową nad Turniejem sprawował Komitet Naukowy w składzie:

 • przewodniczący Komitetu dr inż. Marcin Apostoł (AGH, ZSTE) oraz członkowie
 • dr inż. Janusz Pluta (AGH),
 • dr inż. Piotr Micek (AGH),
 • dr inż. Dariusz Grzybek (AGH),
 • mgr inż. Roman Serwin (ZSTE),
 • dr inż. Sławomir Bydoń (Multiprojekt). 

Wśród gości obecna była wicekurator Halina Cimer,  członek Zarządu Powiatu Krakowskiego  Tadeusz Nabagło, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec oraz  Radna Powiatu Krakowskiego  Janina Grela.

Turniej był dla uczestników okazją sprawdzenia wiedzy w zawodzie technik mechatronik. Celem Turnieju było propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki i robotyki poprzez bezpośredni kontakt z zaproszonymi przedstawicielami firm z przemysłu. Równolegle z Turniejem odbywały się warsztaty mechatroniczne, w czasie których przedstawiciele zaproszonych firm prezentowali uczestnikom najnowsze rozwiązania z dziedziny mechatroniki, automatyki i robotyki. Uczniowie wysłuchali 4 prelekcji wygłoszonych przez następujących przedstawicieli firm: Multiprojekt, Gunt, Encon Koster, GmSystem.

Turniej składał się z dwóch etapów:

 • Etap 1 ? test wielokrotnego wyboru składającym się z 40 pytań;
 • Etap 2 ? część praktyczna polegająca na wykonaniu praktycznego zadania (programowanie PLC). 

Należy nadmienić bardzo duże zaangażowanie firmy Multiprojekt w przygotowanie zadania, jego sprawne przeprowadzenie oraz merytoryczną ocenę. Do etapu praktycznego zakwalifikowało się 10 najlepszych uczniów z etapu pierwszego. Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od wyniku otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział w Turnieju oraz warsztatach.

Dla finalistów oprócz dyplomów laureata zostały przewidziane następujące nagrody:

I miejsce

 • nagroda rzeczowa – drukarka 3D,
 • Voucher na szkolenie stacjonarne w Akademii Astora w Krakowie
 • oprogramowanie InTouch/roboty przemysłowe Kawasaki/roboty Mobilne MiR – do wyboru + zestaw gadżetów ufundowany przez ASTOR,
 • Voucher na dwudniowe szkolenie z dowolnej tematyki + torbę gadżetów ufundowany przez Mitsubishi Electric Europe B.V.,
 • Voucher na szkolenie + zestaw gadżetów ufundowany przez Multiprojekt,
 • Voucher na roczną prenumeratę magazynu „Automatyka” i kwartalnika „Pomiary Automatyka Robotyka” ufundowany przez PIAP Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • zestaw podręczników do Solid Edge ufundowany przez GmSystem,
 • smart band + zestaw gadżetów ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
 • inne dodatki. 

II miejsce

 • nagroda rzeczowa – rozszerzony zestaw Raspberry Pi3B,
 • Voucher na szkolenie stacjonarne w Akademii Astora w Krakowie + zestaw gadżetów ufundowany przez ASTOR,
 • Voucher na szkolenie + zestaw gadżetów ufundowany przez Multiprojekt,
 • Voucher na roczną prenumeratę magazynu „Automatyka” i kwartalnika „Pomiary Automatyka Robotyka” ufundowany przez PIAP Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • zestaw podręczników do Solid Edge ufundowany przez GmSystem,
 • smart band + zestaw gadżetów ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
 • inne dodatki. 

III miejsce

 • nagroda rzeczowa – zestaw FORBOT Mistrz Arduino,
 • Voucher na szkolenie stacjonarne w Akademii Astora w Krakowie + zestaw gadżetów ufundowany przez ASTOR,
 • Voucher na szkolenie + zestaw gadżetów ufundowany przez Multiprojekt,
 • Voucher na roczną prenumeratę magazynu „Automatyka” i kwartalnika „Pomiary Automatyka Robotyka” ufundowany przez PIAP Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • zestaw podręczników do Solid Edge ufundowany przez GmSystem,
 • smart band + zestaw gadżetów ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
 • inne dodatki. 

IV – X miejsca

 • Voucher na roczną prenumeratę magazynu „Automatyka” i kwartalnika „Pomiary Automatyka Robotyka” ufundowany przez PIAP Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • zestaw podręczników do Solid Edge ufundowany przez GmSystem,
 • zestaw gadżetów ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
 • inne dodatki.

Fundatorami nagród byli: Starosta Krakowski, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina oraz firmy: ASTOR, Mitsubishi Electric Europe B.V., Multiprojekt, teamtechnik, GmSystem, PIAP Sieć Badawcza Łukasiewicz, Gunt, Encon-Koester.

Laureatami II Skawińskiego Turnieju Wiedzy Mechatronicznej zostali:

 1. Kamil Maj – ZS nr 1 w Olkuszu
 2. Józef Nawara – ZSM nr1 w Krakowie
 3. Mateusz Chwast – ZS nr 1 w Olkuszu
 4. Kamil Wilk – ZSTE w Skawinie
 5. Piotr Małyszek – RCEZ w Biłgoraju
 6. Radosław Pytel – ZST w Leżajsku
 7. Maciej Hodurek – ZS w Dobczycach
 8. Damian Opyrchał – ZSTE w Skawinie
 9. Aleksander Hessel – ZSE nr 2 w Krakowie
 10. Grzegorz Serwin – ZSTE w Skawinie

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom (47 uczniów z 12 szkół województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego) wiedzy i umiejętności z zakresy mechatroniki i automatyki oraz życzymy dalszego rozwoju w tym zakresie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez: TVSkawina oraz PIAP Sieć Badawcza Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie w osobie dyrektora: prof. nzw. dr hab. inż. Piotra Szynkarczyka.

Źródło: ZSTE