niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Startują konsultacje Planu Mobilności

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Planu Mobilności dla Gminy Skawina – dokumentu, określającego zakres działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu publicznego jako głównego środka transportu w codziennych podróżach.

Co to jest Plan Mobilności?

Plan Mobilności (PM) jest dokumentem, który określa zakres działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu publicznego jako głównego środka transportu w codziennych podróżach. Plany mobilności ustalają długoterminową strategię zarządzania oraz promowania zrównoważonego transportu poprzez konkretne, pozytywne działania. Realizacja założeń „Planu Mobilności dla gminy Skawina” pozwoli na zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem na rzecz przemieszczania się komunikacją zbiorową lub pojazdami przyjaznymi środowisku.

Organizacja konsultacji

Konsultacje przedłożonego dokumentu będą trwały od 15 kwietnia do 6 maja 2016 r. Swoje opinie, uwagi i spostrzeżenia mogą Państwo złożyć za pomocą specjalnego formularza dostępnego w wersji elektronicznej na stronie internetowej (w załączniku) lub papierowej – do pobrania w siedzibie Zespołu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, ul. Rynek 12 (parter, wejście od ul. Krzywej).

Uwagi będzie można zgłaszać także podczas spotkania w formie debaty społecznej mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Skawina, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 w sali obrad Ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: skawinaplanmobilnosci@gmail.com – w formacie możliwym od edycji (doc., docx.), w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Plan Mobilności” lub złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14.

Opracowanie „Plan Mobilności dla Gminy Skawina” jest dostępny TUTAJ lub w wersji papierowej Zespołu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, ul. Rynek 12 (parter, wejście od ul. Krzywej).

Informacja prasowa Urzędu Miasta i Gminy Skawina