czwartek, 09 grudnia 2021 Imieniny: Wiesław, Leokadia

Strażnicy kontrolują paleniska

Straż Miejska, podobnie, jak w latach poprzednich, przeprowadza kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach i kotłach. Strażnicy miejscy wraz z urzędnikami na podstawie upoważnienia w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w godzinach: 6.00-22.00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną kontrole rutynowe zostały ograniczone, realizowane są natomiast kontrole interwencyjne wynikające ze zgłoszeń w aplikacji „Ekointerwencje” Urzędu Marszałkowskiego WM i mieszkańców z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązek realizacji określonej liczby kontroli w szczególności w okresach złej jakości powietrza wynika z Programu Ochrony Powietrza. Nie zniesiono obowiązku realizacji kontroli palenisk w okresie epidemii COVID-19, a za brak realizacji zadań wskazanych w Programie Ochrony Powietrza gminy mogą otrzymać kary od 50 tys. zł do 500 tys. zł.

Zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania niedozwolonego paliwa można dokonywać anonimowo bezpośrednio do Straży Miejskiej  lub przez aplikację EKOINTERWENCJI: https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html

W naszej gminie kontrole to nie tylko weryfikacja, czy nie doszło do wykroczenia, ale przede wszystkim edukowanie i informowanie mieszkańców o konsekwencjach spalania złej jakości paliwa i śmieci oraz przekazanie informacji odnośnie wsparcia finansowego przez różne formy dofinansowania do wymiany „kopciucha”, jak również do termomodernizacji budynku. Kontrole ewidencjonowane są w systemie zarządzania wymianą kotłów, co umożliwia sprawną weryfikację, czy w danym budynku sprawdzono, jakie znajduje się w nim źródło ogrzewania. Oczywiście jeśli nieruchomość ogrzewana jest „kopciuchem”, to mieszkaniec musi się liczyć z faktem częstszego sprawdzania, czy nie następuje spalanie śmieci niż w budynku w którym znajduje się jedynie sieć ciepłownicza, pompa ciepła czy ogrzewanie gazowe.

Źródło: UMiG