sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

„Świat jest teatrem”

Uczniowie SOSz-W w Skawinie w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Skawińskim Centrum Wolontariatu przystąpili do realizacji projektu „Świat jest teatrem” współfinansowanego ze środków Gminy Skawina. Projekt realizowany będzie od marca do czerwca 2017 r.

Inicjatorkami rozpoczętego w marcu projektu  „Świat jest teatrem” są  Anna Kukla oraz  Agnieszka Janicka-Surowiec, oligofrenopedagodzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Beneficjentami przedsięwzięcia natomiast będzie 13-osobowa grupa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie, uczęszczających do klas I-V Szkoły Podstawowej. Grupę uczestników tworzą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i głębszym w tym z zaburzeniami w komunikacji, socjalizacji oraz z niepełnosprawnością sprzężoną – z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową, a także z zespołem Downa, w różnym przedziale wiekowym od 8 do 14 lat.

Pomysłodawczynią jest dyrektor SOSz-W, Grażyna Wójcik, której jednym z priorytetów są działania pozwalające na angażowanie naszych uczniów do życia społeczno-kulturalnego. Problemy w funkcjonowaniu społecznym powodują u osób niepełnosprawnych intelektualnie bardzo niskie poczucie własnej wartości i brak samoakceptacji, a strach przed współpracą z osobami niepełnosprawnymi powoduje, iż mają one bardzo ograniczoną możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Należy ponadto pamiętać, iż każdy dodatkowy rodzaj zajęć o charakterze kulturalnym i dydaktycznym sprzyja ich rozwojowi – mówi Anna Kukla.

W założeniach są między innymi trzy wyjazdy do krakowskich teatrów, zajęcia edukacyjne i warsztaty ceramiczne – Wszystkim działaniom ma towarzyszyć niepowtarzalny klimat teatru. Jego atmosfera ma przeniknąć do naszych młodych beneficjentów. Ma otworzyć oczy na fantastyczną przygodę, jaka czeka na nich za drzwiami teatru. Wierzę, że projekt uczyni z Melpomeny ich wierną towarzyszkę – dodaje Anna Kukla.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są nauczyciele SOSW; Agnieszka Janicka-Surowiec i Anna Kukla, a patronat medialny obejmie Telewizja Skawina.

Źródło: SOSz-W