sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

„Szansa na Nobla”

W piątkowy wieczór, 10 czerwca, w Gimnazjum nr 1 w Skawinie odbyła się uroczystość rozdania nagród w kolejnej edycji dorocznego konkursu „Szansa na Nobla” przeprowadzanego w ramach programu pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Konkurs nawiązuje swoją ideą oraz nazwą do działalności patronów szkoły – „Polskich Noblistów”, którzy swe wybitne osiągnięcia w różnorodnych dziedzinach uwieńczyli tą prestiżową nagrodą. Współzawodnictwo konkursowe obejmowało następujące dziedziny:

 • nauki humanistyczne
 • nauki ścisłe
 • nauki przyrodnicze
 • działalność artystyczna
 • sport
 • działalność dobroczynna i prospołeczna

Warunkiem zakwalifikowania ucznia do konkursu było wypełnienie przez rodzica, nauczyciela, bądź samego ucznia karty zgłoszenia i udokumentowanie osiągnięć w wybranej dziedzinie konkursowej. Następnie odbyły się eliminacje w celu wyłonienia reprezentantów do udziału w dalszych etapach konkursu w wyniku których Komisja Konkursowa wyłoniła maksymalnie trzech uczniów w obrębie każdej dziedziny. Celem trzeciego etapu było wyłonienie finalistów konkursu. Uczestnicy oraz ich dorobek zostali zaprezentowani członkom Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, którzy w tajnym głosowaniu wybrali laureatów w każdej dziedzinie. Laureatami konkursu zostali uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Bohaterami tego szczególnego wieczoru byli zarówno finaliści, jak i laureaci, którzy zostali nagrodzeni za swe osiągnięcia. Zarówno finaliści, jak i laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, natomiast laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami wykonanymi przez firmę Treko – Laser. Statuetki te zostały zaprojektowane przez utalentowaną plastycznie uczennicę klasy 3F Małgorzatę Kęs.

W wyniku głosowania laureatką w dziedzinie przedmiotów humanistycznych została Oliwia Jaworska z klasy 3F. Uczennica ta prezentuje wysoki poziom uzdolnień w zakresie języka angielskiego. W bieżącym roku szkolnym uzyskała tytuł Finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Realizuje indywidualny program nauczania z języka angielskiego. Posiada silną motywację do zdobywania wiedzy, cechuję ją wytrwałość oraz samodzielność. Posiada również szeroką wiedzę o świecie i społeczeństwie, która znacznie wykracza poza wymagania edukacyjne w gimnazjum. Jest tegoroczną Finalistką Małopolskiego Konkursu Tematycznego z WOS w ramach którego napisała bardzo wysoko ocenioną pracę badawczą, którą realizowała na terenie szkoły.

Zwycięzcą konkursu „Szansa na Nobla 2016” w dziedzinie ścisłej został Szymon Kurowski z klasy 3B – uczeń szczególnie ukierunkowany w dziedzinie przedmiotów ścisłych jak matematyka i fizyka. Realizuje indywidualny program nauczania z matematyki. W bieżącym roku szkolnym uzyskał tytuł Finalisty Małopolskiego Konkursu Fizycznego dla Gimnazjalistów. Brał udział w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów. Ponadto uzyskał I miejsce w Szkolnych Zawodach Szachowych na szczeblu gminnym oraz IV miejsce w Szkolnych Zawodach Szachowych na szczeblu powiatowym.

Laureatem konkursu w kolejnej dziedzinie przedmiotów przyrodniczych został Wiktor Drożdż uczeń klasy 3F – uczeń o różnorodnych zainteresowaniach: sport, taniec towarzyski, biologia, geografia. W bieżącym roku szkolnym uzyskał tytuł Finalisty Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla Gimnazjalistów. Ponadto uczestniczył w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla Gimnazjalistów. Swoją przyszłość Wiktor zdecydowanie wiąże z biologią.

Zwyciężczynią w dziedzinie artystycznej została Julia Balon z klasy 3F. Julia aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły i gminy. Jest zapraszana na indywidualne koncerty. Uświetniła swym występem galę jubileuszową 40–lecia Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, śpiewa na uroczystościach szkolnych. Miała również swój własny recital w pałacyku Sokół. Zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki w Języku angielskim w kategorii szkół gimnazjalnych oraz I miejsce w szkolnym konkursie „Zadziw Świat”.

Tytuł laureata konkursu „Szansa na Nobla 2016” w dziedzinie sportowej otrzymał Mateusz Bilik uczeń klasy 3G. Jest on zawodnikiem Krakowskiego Centrum TAEKWON-DO w Wieliczce. Trenuje od 2012 roku. Jego ostatnie sukcesy to: III miejsce w konkurencji LIGHT – CONTACT kategoria kadeci Mistrzostwa Polski w Opolu, II miejsce w konkurencji DOUBLE MATCH Drużynowe Mistrzostwa Polski w TAEKWON – DO Zawiercie, II miejsce w konkurencji Techniki Szybkościowe Junior Młodszy Puchar Polski Dzierżoniów, II miejsce w konkurencji Walki Semi – Contact Junior Młodszy puchar Polski Dzierżoniów 2015.

Decyzją głosujących laureatką w dziedzinie działalności dobroczynnej i prospołecznej została Agnieszka Lis z klasy 3D. Uczennica niezwykle aktywna w pracy na rzecz szkoły oraz osób potrzebujących. Od 6 lat jest aktywną działaczką harcerską. Ponadto pracuje jako wolontariusz w domu dziecka prowadzonym przez Centrum Don Guanella, gdzie pomaga dzieciom w nauce, jest dla nich wsparciem w trudnych sytuacjach oraz wzorcem właściwych postaw społecznych. Na terenie szkoły uczestniczy we wszystkich niemal uroczystościach i przedsięwzięciach. Zaangażowała się w akcję charytatywną „Kilometry Dobra”. Jako harcerka angażowała się w służbę porządkową obsługującą Orszak Trzech Króli, „Pożegnanie Lata”, „Wigilię Skawińską”. Agnieszka aktywnie angażuje się w „Dni Otwarte” szkoły, jest bardzo chętna do pracy podczas organizacji różnych przedsięwzięć i projektów. Czynnie pomagała przy organizacji akcji „Szlachetna Paczka”, „Bieg Niepodległości”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Pełni funkcję przewodniczącej szkoły. Przebywając w sanatorium pełniła funkcję przewodniczącej gimnazjum. Gra w teatrze „Porta Fidei” przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Uczestniczyła w Przeglądzie małych Form Teatralnych, gdzie wraz z zespołem zdobyła dla naszej szkoły II miejsce. Agnieszka chętnie uczestniczy w konkursach recytatorskich i zawodach sportowych. Należy podkreślić, że pomaganie i aktywność na rzecz innych jest pasją Agnieszki, nie szczędzi czasu i wysiłku by działać dla dobra innych.

Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Włodzimierza Łukowicza uroczystość odbyła się w sali teatralnej przy parafii Miłosierdzia Bożego. Zaplanowana została w konwencji gali wręczenia nagrody nobla, którą poprowadzili Gabriela Tyrała i Michał Tyrpa. Ubarwiły ją wspaniałe występy młodych artystów. Nie zabrakło muzyki i śpiewu w wykonaniu utalentowanych muzycznie uczniów, scenek kabaretowych, prezentacji artystycznych – mówi Joanna Józefczyk-Janek, wicedyrektor szkoły.

Goście przybyli na uroczystość mogli podziwiać powstającą na żywo pracę plastyczną szkolnego artysty Andrzeja Cieśli. W „Wieczorze Noblistów” uczestniczyli darczyńcy, przyjaciele szkoły, nauczyciele. Gościliśmy również rodziców, bliskich i przyjaciół nagrodzonych uczniów, którzy wraz nimi mogli przeżywać sukces swoich pociech. Nie zabrakło ciepłych słów i wdzięczności dla trudu rodziców i nauczycieli, niejednemu zakręciła się łezka wzruszenia w oku. – Należy podkreślić, że w naszym konkursie nie ma przegranych. Swoją wytężoną pracą wszyscy uczestnicy kształtują siebie, swe umiejętności i charaktery, szkicując zarys swojej przyszłości, budując własną hierarchię wartości, stawiając to, kim są, ponad to, co posiadają. Wszystkim finalistom, laureatom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy – dodaje Joanna Józefczyk-Janek.

Zorganizowanie tego przedsięwzięcia wspomogło wielu darczyńców, za co serdeczne podziękowania kierujemy do:

 • Pawła Kolasy, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
 • Marka Marca Kierownika Wydziału Edukacji Zdrowia i Kultury
 • Księdza Proboszcza Włodzimierza Łukowicza
 • Zarządu CEZ Skawina
 • Dyrektor Oddziału BZ WBK w Skawinie
 • Romana Sagana
 • Prezesa Treko- Laser Sp. z o. o. Jerzego Wodnickiego
 • Janusza Morawskiego i Sławomira Adamusa
 • Jarosława Suchan, właściciela cukierni „Suchan”
 • Michała Opyrchał, właściciela hurtowni spożywczej OLA
 • Stanisława Bażeli, właściciela firmy Agawa
 • Państwu Badura, właścicielom firmy ogrodniczej

Źródło: Gimnazjum nr 1