czwartek, 05 października 2023 Imieniny: Igor, Flawia

Szkoła w Jaśkowicach z certyfikatem

Z dumą i radością informujemy, iż Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 25 października przyznała SP w Jaśkowicach Honorowy Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Jest to dokument „uznaniowy”, który potwierdza szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” przyznawany jest szkole na okres 2 lat. Stanowi on potwierdzenie szczególnych działań, innowacyjności w zakresie profilaktyki bezpiecznych zachowań. Jest to zwieńczenie projektu pn.: „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” do którego przystąpiła szkoła przy współpracy z lokalną społecznością i partnerami przedsięwzięcia: Komisariatem Policji w Skawinie, Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, Wydziałem Edukacji Miasta i Gminy Skawina, Radą Rodziców oraz OSP w Jaśkowicach.

Uroczyste i oficjalne wręczenie certyfikatu odbyło się 25 października. Na uroczystej gali w Muzeum Lotnictwa w Krakowie obecne były Elwira Biel – dyrektor szkoły, Barbara Lalik – koordynator przedsięwzięcia oraz uczeń klasy VIII. – Jesteśmy bardzo dumni z tego prestiżowego wyróżnienia – przyznaje Elwira Biel, dyrektor SP w Jaśkowicach.

Źródło: SP w Jaśkowicach