czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Szkoła w Pozowicach zwycięska

W gminie Skawina zorganizowano konkurs dla szkół podstawowych na zbiórkę makulatury. Miał on charakter proekologiczny i edukacyjny.

Jego celem było:

 • szerzenie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi – promocja zasad właściwej segregacji odpadów;
 • kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Skawina, w tym dzieci i młodzieży;
 • rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko przy jednoczesnym wskazaniu konkretnych działań pokazujących, jak ograniczyć jego negatywny wpływ;
 • promowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zero waste wśród dzieci;
 • zbiórka makulatury w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina.

Konkurs na zbiórkę makulatury trwał od 15 do 30 września w szkołach podstawowych. Zebrana makulatura została odebrana i zważona przez pracowników Miejskiego Zakładu Usługowego w Skawinie.

Do konkursu zgłosiło się 9 placówek oświatowych z terenu gminy Skawina. Były to:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie, ul. Mickiewicza 11a, 32-050 Skawina
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie, ul. Wyspiańskiego 5, 32-050 Skawina
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie, ul. św. Floriana 75, 32-051 Krzęcin
 • Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Pozowicach, Pozowice 170, 32-051 Wielkie Drogi
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie, ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach, ul. Szkolna 3, 32-051 Wielkie Drogi
 • Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skawinie, ul. Węgierska 3a, 32-050 Skawina

W wyniku konkursu wyłoniono trzy szkoły podstawowe, które zebrały największą ilość makulatury przypadającą w przeliczeniu na jednego ucznia.

Zebrano w sumie 15 440 kg. Najwięcej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia zebrała Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Pozowicach – 28,48 kg /ucznia, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie – 11,83 kg / ucznia, trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie – 6,85 kg/ ucznia.

Gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs zorganizowano w ramach realizacji zadania pn. „W Gminie Skawina nie próżnują – odpady segregują!” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

Źródło: UMiG