środa, 19 stycznia 2022 Imieniny: Henryk, Marta

Szkoły dostały 45 laptopów

Szkoły podstawowe w naszej gminie otrzymały 45 laptopów, które będą wypożyczane uczniom z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawnych. Nowe komputery zostały zakupione w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła+”.

„Zdalna Szkoła+” to kolejny projekt dla samorządów zakładający zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. Program jest kontynuacją wcześniejszego wsparcia. Tym razem dofinansowanie zostało skierowane do gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej trójkę dzieci.

10 września w ramach programu „Zdalna Szkoła+” przekazano 45 laptopów. 19 maja do placówek oświatowych trafiły 34 komputery zakupione w ramach programu „Zdalna Szkoła”. W sumie dzięki obu dofinansowaniom zasoby placówek oświatowych w gminie Skawina powiększyły się o 79 laptopów.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Źródło: UMiG