czwartek, 22 lutego 2024 Imieniny: Marta, Malgorzata

Uczniowie będą jeździć za darmo

Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu dwunastu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. O te uprawnienia zawnioskowali wójtowie i burmistrzowie gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Jak powiedział Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel: wspólna komunikacja publiczna w Krakowie i gminach obowiązuje od 20 grudnia 2007 roku. Początkowo obejmowała 12 gmin. Obecnie liczba ta urosła do 15, a do końca roku przystąpić powinna także Gmina Biskupice. Inicjatywa gmin, dotycząca rozszerzenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów to kolejny krok mający zachęcić mieszkańców gmin Metropolii do korzystania z komunikacji zbiorowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak w imieniu gmin Metropolii Krakowskiej podziękował Prezydentowi za dobrą współpracę i szybkie działania związane z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji dla uczniów. „Mamy dobrą wiadomość dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, od 1 września 2018 r. komunikacja miejska będzie bezpłatna” – mówił Burmistrz R. Ptak. Wyraził też nadzieję na dalsze wspólne inicjatywy miasta i gmin sąsiadujących, przyczyniające się do poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej w Metropolii Krakowskiej.

5 lipca 2018 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, zgodnie z którą od 1 września 2018 roku w gminach, które podpiszą z Miastem Kraków aneks porozumienia, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gmin Metropolii Krakowskiej uczy się obecnie około 25 tysięcy dzieci. Koszty wprowadzania ulgi szacowane są na około 1,2 mln zł rocznie i zostaną zrekompensowane przez gminy które wprowadziły bezpłatną komunikację.

Podpisane Porozumienie zakłada, że:

– Od dnia 1 września 2018 roku Gmina Miejska Kraków będzie honorowała uprawnienia uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, działających na terenie Gmin, będących sygnatariuszami niniejszego porozumienia do bezpłatnych przejazdów pojazdami KMK.
– Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje w okresie od 1 września do 30 czerwca.
– Gminy zobowiązują się do rekompensaty utraty wpływów do budżetu Miasta Krakowa, związanych z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów oraz zawarcia z Miastem Kraków aneksu do Porozumienia międzygminnego w sprawie wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego, określającego sposób wyliczania i przekazywania rekompensaty.
– Miasto Kraków oraz Gminy będą dążyć do dalszego rozwoju zintegrowanego transportu zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej.

Porozumienie podpisali: Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów, Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Paweł Miś – Wójt Gminy Liszki, Jarosław Sadowski – Zastępca Wójta Gminy Michałowice, Piotr Piotrowski – Wójt Gminy Mogilany, Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Wanda Kułaj – Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Tadeusz Wójtowicz – Wójt Gminy Wielka Wieś, Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów oraz Bogusław Król – Wójt Gminy Zielonki.

Na zakończenie Daniel Wrzoszczyk, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, przedstawił krótką informację na temat realizacji projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dotyczących zrównoważonej mobilności. Projekty te zostały dofinansowane ze środków funduszy europejskich, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Ponad 190 mln dofinansowania na zakup 185 autobusów otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. 107 sztuk już kursuje po terenie Krakowa i gmin, a pozostałe 78 powinno pojawić się w Krakowie na początku października tego roku. Dodatkowo w ramach 22 projektów powstanie 38 parkingów Park and Ride (P+R) umożliwiających szybką przesiadkę z samochodu osobowego na kolej, autobus lub tramwaj. Wysokość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wyniesie ponad 172 mln zł. Zaawansowane prace nad budową parkingów P+R są prowadzone miedzy innymi w Gminach Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Skawina, Zabierzów oraz Kocmyrzów-Luborzyca.

Źródło: Metropolia Krakowska, UMiG