środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

Uczniowie pokochali teatr

„Zakochaj się w teatrze” – to temat projektu realizowanego przez UKS Jedynka w Szkole Podstawowej nr 6 w Skawinie. Od września do końca listopada dzieci uczestniczyły w wyjazdach do teatrów krakowskich, brały udział w warsztatach teatralnych i poznały Teatr im. Juliusza Słowackiego zza kulis.

Ważnym wydarzeniem projektowym stały się POWIATOWE WARSZTATY TEATRALNE prowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 przez aktorów i reżyserów TEATRU MASKA w Skawinie. W zajęciach tych wzięły udział dzieci ze szkół z Gminy Skawina, ale także z Gminy Świątniki Górne. Kilkugodzinne warsztaty zakończyły się krótkim spektaklem przygotowanym przez uczestników zajęć. Projekt ten zakładał także zaangażowanie dzieci, zachęcenie ich do przygotowania uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie klas piątych wystąpili w montażu muzyczno-poetyckim pt. „Kocham wolność”.

Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas warsztatów teatralnych dzieci wykorzystały również do przygotowania na lekcjach historii i języka polskiego scen darmowych zatytułowanych „Bogowie na Olimpie”. Uczniowie samodzielnie przygotowywali kostiumy, rekwizyty oraz scenografię. Paradę bogów greckich obejrzały dzieci z klas 1-3.

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o teatrze, zapoznali się z organizacją pracy tego typu placówek kultury. Projekt zakładał świadome budowanie i utrwalanie ważnych wartości społecznych, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania czasu, rozwijanie zainteresowań, wdrażał do pracy zespołowej.

– Niesamowite jest tworzyć teatr z dziećmi. Widzieć, jak dzięki tym działaniom, wzrasta w nich poczucie wartości, czują się ważne i docenione – tak podsumowali działania warsztatowe opiekunowie towarzyszący dzieciom podczas pracy. Wyrazili też nadzieję na kontynuację tego projektu.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Skawina.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 oraz opiekunowie i koordynatorzy projektu Aleksandra Krasuska oraz Barbara Raputa składają podziękowania za możliwość realizacji tego przedsięwzięcia.

Źródło: SP6