sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

Uczniowie wracają do szkół

1 września uczniowie rozpoczną naukę w szkołach w trybie stacjonarnym. To wielkie wyzwanie dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Urząd Miasta i Gminy podjął działania, które zapewnią bezpieczny pobyt dzieci w szkołach.

W oparciu o aktualne wytyczne Ministra Edukacji, Powiatowego Inspektora Sanitarnego i opracowane przez Wydział Edukacji UMiG rozwiązania, dyrektorzy przygotowują zasady postępowania, o których poinformowani zostaną rodzice. Informacje o nich zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół, dlatego UMiG zachęca do ich śledzenia.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie opracował listę rekomendacji i zaleceń, które trafiły do wszystkich szkół. Powstały one niezależnie od wytycznych Ministerstwa Edukacji i są dostosowane do warunków szkolnych panujących w Skawinie. To dyrektor szkoły indywidualnie ustala, które rekomendacje wejdą w życie. Decyzję o wprowadzeniu innej formy nauczania, podejmuje dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz zgody burmistrza.

W szkołach ma nie zabraknąć płynu do dezynfekcji i w najbliższym czasie odbędzie się jego dystrybucja. UMiG zakupił też 3 ozonatory, które zostaną wykorzystane w sytuacjach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego. Przed 1 września do szkół mają trafić bezdotykowe termometry. Wyposażyliśmy placówki oświatowe w dodatkowe laptopy, a kolejne komputery, które pozyskaliśmy w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus”, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego trafią do placówek oświatowych.

Zdrowie dzieci jest najważniejsze, dlatego urzędnicy proszą rodziców o przypomnienie swoim pociechom zasad bezpieczeństwa. Proszą też o zwracanie uwagi na zdrowie swoich dzieci, a jeżeli mają objawy choroby – nieposyłanie ich do szkoły. UMiG zachęca też do kontaktowania się z nauczycielami lub dyrekcją wyłącznie internetowo lub telefonicznie. 

Źródło: UMiG