sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Uczyli się debatować

25 października br. 16 osobowa grupa uczniów klas VII i starszych włączyła się w kolejne działanie realizowane na terenie gminy Skawina i całej Małopolski w ramach projektu „NO PROMIL NO PROBLEM”. Tym razem młodzi mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w „warsztatach debatowania”.

Tym razem młodzi mieszkańcy naszej gminy reprezentujący SP1 i SP2 w Skawinie oraz Szkoły Podstawowe w Radziszowie, Jaśkowicach, Wielkich Drogach, Krzęcinie, Kopance i Liceum Ogólnokształcące w Skawinie uczestniczyli w „warsztatach debatowania”, zorganizowanych przez Urząd Miasta Gminy w Skawinie, Stowarzyszenie „Solny Gwarek” w Wieliczce w Centrum Wspierania Rodziny. Warsztaty prowadzone były przez członków Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

Pierwsza część spotkania poświęcona była integracji grupy oraz przekazaniu misji kampanii „NO PROMIL NO PROBLEM” oraz ćwiczeniom podnoszącym umiejętności społeczne przydatne w realizacji projektu na terenie szkoły czy gminy. Uczniowie pracowicie spędzili czas na warsztatach, ucząc się podstaw autoprezentacji, zasad debatowania w stylu oksfordzkim na trudne tematy społeczne oraz tajników funkcjonowania zespołu – a tym zagadnieniom poświęcona była druga część warsztatów. Teza debaty: „Napoje alkoholowe nie powinny być reklamowane w telewizji”.

Udział w debatach daje młodzieży ogromne możliwości rozwoju, uczy pewności siebie, pokazuje, że każdy medal ma dwie strony, a nasze zdanie nie zawsze musi być tym najbardziej słusznym. Debaty uczą formułowania swoich myśli i szybkiego przetwarzania zdobytych informacji. Dzięki temu uczniowie i uczennice nabywają umiejętność korzystania z wiedzy zdobytej w trakcie zajęć i poznają jej praktyczne zastosowania. Debaty uczą zadawać pytania, pomagają wychowywać krytycznie myślących i odpowiedzialnych obywateli i obywatelki. Uczą pokonywania stresu związanego z publicznym przemawianiem. Nic lepiej nie przygotuje uczniów i uczennice na późniejsze egzaminy czy rozmowy o prace niż doświadczenie szkolnego debatowania.

– Wyrażamy nadzieję, że dzięki warsztatom uczniowie poznali w ten sposób wszechstronną metodę, która pozwala kształtować ich różnorodne postawy i umiejętności. Należy podkreślić, że czwartkowe doświadczenie debatanckie jest dowodem na to, że mamy w naszej gminie uczniów, którzy potrafią pięknie mówić, logicznie i głęboko argumentować, a posiadając osobiste przekonania potrafią uszanować osoby myślące inaczej – podsumowuje Małgorzata Kopeć, pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii.

Źródło: UMiG