środa, 24 lipca 2024 Imieniny: Kinga, Krystyna

Ukraińscy goście w Skawinie

W dniach 3 lutego i 17 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Skawina gościł przedstawicieli ukraińskiej administracji państwowej oraz samorządowej w ramach programu „Odnowienie systemu zarządzania oraz przywrócenie pokoju w poszkodowanych przez kryzys gromadach Ukrainy”.

Wizyty studyjne przedstawicieli administracji ukraińskiej, w ramach programu „Odnowienie systemu zarządzania oraz przywrócenie pokoju w poszkodowanych przez kryzys gromadach Ukrainy”, finansowanego przez Program Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP) oraz Delegację Komisji Europejskiej w Kijowie, zorganizowane zostały przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Uczestnikami byli przedstawiciele ukraińskiej administracji państwowej (administracja obwodowa, administracja rejonowa) oraz samorządowej (dyrektorzy departamentów, naczelnicy wydziałów społecznych i gospodarczych oraz wdrażających reformę decentralizacyjną, merowie gmin, przewodniczący rad jednostek administracyjnych, sekretarze, itp.) z terenu obwodów: donieckiego (29.01-9.02.2017 r.) i ługańskiego (12-23.02.2017 r.).

Wizyty miały na celu wymianę doświadczeń z polskimi jednostkami w zakresie: kompetencji administracji regionalnej i poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, wdrażania nowoczesnych instrumentów zarządzania wspólnotami lokalnymi, kreowania rozwoju społeczno-ekonomicznego we współpracy z innymi sektorami (pozarządowym, gospodarczym) oraz relacji pomiędzy jednostkami administracji państwowej i samorządowej.

Uczestnicy odwiedzili małopolskie jednostki samorządowe, m.in. gościli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Urzędzie Miejskim w Pszczynie (woj. śląskie), Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice oraz Krakowskim Parku Technologicznym.

Źródło: MISTiA/UMiG