czwartek, 22 lutego 2024 Imieniny: Marta, Malgorzata

Ul. Batorego: zmiana organizacji ruchu

Na ulicy Batorego zmieniła się organizacja ruchu. Pojawiły się nowe znaki pionowe, teraz parkowanie jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zmiany wprowadzane na tej ulicy mają uspokoić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych. Apelujemy do kierowców o ostrożność.

Ulica Batorego jest strefą zamieszkania w której pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem. Wszystkich użytkowników tej ulicy oraz przyległych do niej dróg, prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania – strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Przypominamy, że w strefie zamieszkania:

– Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
– Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
– Należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
– Na skrzyżowaniach obowiązuje „reguła prawej ręki”.

Źródło: UMiG