sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Ul. Zawodzie do remontu

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z zawarciem przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego umowy na wykonanie prac remontowych odcinków dróg powiatowych w tym min. drogi powiatowej 2139K ul. Zawodzie w Radziszowie, rozpoczynają się prace przygotowawcze dla ww. odcinka drogi (przejazd kolejowy w kierunku „okno-plast”) ok. 500 m. 

W ramach planowanego remontu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Z uwagi na krótki termin realizacji oraz konieczność dotrzymania reżimów technologicznych prace będą prowadzone w tym tygodniu (potrwają ok 3 dni).

Roboty będą prowadzone „pod ruchem” tak aby zapewnić przejezdność dla komunikacji zbiorowej. Dodatkowo pracownicy odpowiedzialni za ręczne kierowanie ruchem zostaną pouczeni o konieczności zachowaniu „priorytetyzacji” ruchu dla MPK.

Prace na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego realizuje:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe ” DROG-BUD” Franciszek Fryc , ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice.
Kierownik robót: Mariusz Janczar tel. 883 307 964

Źródło: GK/UMiG