środa, 24 lipca 2024 Imieniny: Kinga, Krystyna

Ulice w Jaśkowicach zyskają nazwy

Jaśkowice dołączą do innych sołectw w naszej gminie takich jak: Radziszów, Krzęcin i Kopanka, które już mają nazwy ulic.

Dzięki nadaniu nazw 24 ulicom odnalezienie konkretnego adresu będzie łatwiejsze. Niedogodnością jest warunek osobistego składania w urzędzie wniosku o zmianę. Wymiana dowodu osobistego dokonywana jest na wniosek mieszkańca i jest bezpłatna. Wprowadzenie nazw ulic nie wymaga wymiany paszportów, ponieważ zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych, paszport nie zawiera adresu właściciela. Ponadto właściciele nieruchomości zabudowanych poniosą koszty wykonania nowych tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Właściciel nieruchomości ma 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego na powieszenie stosownej tabliczki. Mieszkańcy obszaru, na którym dokonywane jest wprowadzenie nazw ulic, poniosą też koszty zmian pieczątek firmowych bądź osobistych, wizytówek, zmian banerów reklamowych i publikowanych reklam. Gmina nie ma możliwości zrekompensowania tych kosztów. Korzyści jednak przeważają nad utrudnieniami. Wzrasta też prestiż miejscowości.

Procedura rozpoczyna się od inicjatywy np. mieszkańców, radnych, osób prawnych lub organizacji społecznych. Następnie następują przyjęte zwyczajowo konsultacje społeczne. Gdy wniosek dotyczy ogólnodostępnej drogi wewnętrznej, która znajduje się na terenie prywatnym, potrzebna jest pisemna zgoda właściciela terenu. Kolejny etap to analiza uwag mieszkańców przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Potem następuje podjęcie uchwały przez radę gminy. Następnie podaje się treści uchwały do publicznej wiadomości. Dalej wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje uchwałę wojewodzie w ciągu 7 dni od jej podjęcia. Ostatni etap polega na tym, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) podejmuje działania celem oznakowania obiektów poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami oraz wprowadzenia nowego określenia do właściwych ewidencji.

Jak zauważają mieszkańcy Jaśkowic, wiele nazw ulic ma sielankowy charakter. Miło będzie zamieszkać na ulicy Brzozowej, Różanej, Cichej, Miodowej, Spokojnej, Sosnowej, Łąkowej, Lipowej, Leśnej, Słonecznej, Lawendowej, Ogrodowej, Spacerowej, Wiślnej. Inne nazwy ulic to: Krakowska, Źródlana, Sportowa, Mateczny, Jagodowa, Pod Górą, Boczna, Graniczna, Torowa, Kościelna. Nazwy te nie odwołują się do historii, ale nawiązują do pejzażu wsi, położenia miejscowości czy znajdujących się w okolicy obiektów, np. ulica Kościelna prowadząca do kościoła.