sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

UMiG: Spotkania z mieszkańcami osiedli

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza na spotkania warsztatowe w ramach przygotowań do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie podobszarów rewitalizacji miasta Skawina. Zachęcamy mieszkańców wybranych osiedli do udziału w spotkaniach. Wpłyń na miejsce, w którym mieszkasz.
Spotkania odbędą się na:

Os. PRZEMYSŁOWE (Os. AWARYJNE)
Termin: 31.03.2016 godz. 17:00
Miejsce: Plac zabaw przed blokami na Os. Awaryjnym (W przypadku braku pogody – Sala Partnerstwa Miast, Rynek 12, II piętro)

Os. PRZEMYSŁOWE (ul. ENERGETYKÓW)

Termin: 01.04.2016 godz. 14:00
Miejsce: Sala Baru Smaczek, ul. Energetyków 1

Os. OGRODY
Termin: 01.04.2016 godz. 17:00
Miejsce: ul. Ogrody 7A – budynek MPEC – I piętro

Os. RZEPNIK
Termin: 02.04.2016 godz. 11:00
Miejsce: Dawny plac zabaw Przepompownia (obok mostka, między ul. Polną a ul. Nad Wodą) – (w przypadku braku pogody – ul. Bukowska 1, sala w budynku PGM)

Os. KOŚCIUSZKI
Termin: 02.04.2016 godz. 14:00
Miejsce: ul. Bukowska 1 (sala w budynku PGM)

O czym będziemy rozmawiać?

– O aktualnych problemach osiedla.
– O tym co można zrobić w najbliższym otoczeniu aby mieszkańcom żyło się lepiej?
Będziemy zbierać pomysły mieszkańców i dyskutować o tym:
– Jak można wprowadzić zmianę?

Poszukajmy miejsc, które trzeba naprawić, zmienić, zrewitalizować. Miejsca, z których mieszkańcy nie są zadowoleni.
Wskażemy miejsca dla ludzi – te sprzyjające nawiązywaniu kontaktów, aktywizacji i integracji różnych grup mieszkańców wybranych osiedli naszego miasta.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach!

Źródło: UMiG w Skawinie