niedziela, 28 listopada 2021 Imieniny: Lesław, Zdzisław

Uświadamiajmy się wzajemnie

8 listopada w Szkole Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie odbył się finał konkursu „Uświadamiajmy się wzajemnie – tu i teraz, dziś i jutro, zawsze dbam o siebie i Ciebie”. Organizatorem konkursu było „Stowarzyszenie Juvenilis z młodzieńczą siłą”. Konkurs odbywał się w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Skawina.

Dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Najczęściej po substancje psychoaktywne sięgają młode osoby. Niekiedy nieświadome zagrożenia, jakie dopalacze niosą dla zdrowia i psychiki. Nierzadko zaczyna się niewinnie – od jednego specyfiku, a finał jest druzgocący. Początek ubiegłorocznych letnich wakacji zarysował się jako czas niespotykanej jak do tej pory skali zatruć tymi środkami. W odpowiedzi na to niebezpieczne zjawisko postanowiliśmy zorganizować konkurs skierowany do wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Skawina by poruszyć temat trudny, ale bardzo ważny. Chęć udziału w konkursie zdeklarowało siedem szkół podstawowych. Reprezentanci każdej szkoły w ramach konkursu musieli przygotować krótką pracę literacką, pracę plastyczną i scenkę z gatunku drama. Prace uczniów oceniało jury, które wybrało zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych a oprócz tego jurorzy przyznali złotą nagrodę dla szkoły, która sumarycznie uzyskała najwięcej punktów we wszystkich kategoriach i została zwycięzcą konkursu.

– Srebrną nagrodę w kategorii praca literacka otrzymała Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie.
– Srebrną nagrodę w kategorii praca plastyczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie.
– Srebrną nagrodę w kategorii scenka drama otrzymała Szkoła Podstawowa w Zelczynie.
– Złotą nagrodę otrzymała i tym samym została zwycięzcą konkursu Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie.

Nagrodami za zdobycie srebrnej nagrody były bony o wartości 500 zł na zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych dla szkoły. Złotą nagrodą za zwycięstwo w konkursie był bon o wartości 1 500 zł, który szkoła również będzie mogła przeznaczyć na zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych dla szkoły.

Dzieci podeszły do tego tematu niezwykle poważnie i okazało się że mają sporą wiedzę na temat dopalaczy i niebezpieczeństw jakie wiążą się z uzależnieniem od tych substancji. Uczniowie prace przygotowywali pod bacznym okiem swoich nauczycieli i opiekunów, którzy również mają świadomość powagi zagrożenia jakie czyha na ich podopiecznych każdego dnia.

W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelczynie – mgr Teresie Dąbrowskiej, która była Gospodarzem miejsca finału naszego konkursu i bardzo mocno zaangażowała się wraz ze swoimi pracownikami w przygotowanie oprawy technicznej konkursu. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że nasz konkurs który wpisuje się w społeczną kampanię walki z dopalaczami będzie ważnym elementem lokalnych działań edukujących nasze dzieci i młodzież w tym zakresie.

Anna Wąsowicz, źródło: Stowarzyszenie Juvenilis

Podczas konkursu profilaktycznego skrupulatnie przepytaliśmy siedmiu przedstawicieli szkół podstawowych uczestniczących w projekcie ze znajomości zagadnień związanych z dopalaczami, a byli nimi:
– Ochojna Kinga SP Wola Radziszowska,
– Trela Krzysztof SP nr 2 Skawina,
– Sekuła Karolina SP Pozowice,
– Janek Michał SP nr 4 Skawina,
– Olszewska Klaudia SP Zelczyna,
– Płonka Julia SP nr 1 Skawina,
– Grzesiek Bartłomiej SP Wielkie Drogi.

W quizie składającym się z 21 pytań uczniowie niemalże bezbłędnie odgadywali prawidłowe zachowania związane z pierwszą pomocą, treści związane z rozróżnianiem dopalaczy oraz opisy skutków zażywania tych środków. Każdy uczestnik otrzymał nagrody rzeczowe.

dopal-2dopal-3