sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Utrudnienia na ul. Jagielnia

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie uprzejmie informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną od wykonawcy robót, w piątek 31 sierpnia 2018 r. rozpoczną się prace związane z przebudową fragmentu ul. Jagielnia w Skawinie i wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Termin realizacji: II-III kwartał 2018 r.

Przewidywany czasookres wykonywania prac: ok. 2 miesiące.

W celu wykonania przebudowy elementów pasa drogowego oraz sieci i uzbrojenia terenu ul. Jagielnia prace zostały podzielone na 2 etapy:

I etap:

* na czas trwania prac związanych z wykonaniem przebudowy elementów pasa drogowego oraz sieci i uzbrojenia terenu zachodzi konieczność zajęcia całej szerokości jezdni i chodnika;
* dla ruchu pieszego wygrodzone zostanie przejście o szerokości 2,0 m od strony budynków o numerach nieparzystych;
* dla ruchu kołowego poprowadzone zostaną objazdy:
– do ul. Łanowej ulicami: Jagielnia, Krakowska (DK44), ks. Jerzego Popiełuszki oraz Korabnicka;
– do ul. Krakowskiej ulicami: Jagielnia, Łanowa, Korabnicka oraz ks. Jerzego Popiełuszki.

II etap:

* na czas trwania prac związanych z kontynuacją przebudowy pasa drogowego i uzbrojenia terenu zachodzi konieczność zajęcia całej szerokości jezdni;
* ruch pieszy poprowadzony zostanie chodnikiem wybudowanym w etapie nr 1;
* dla ruchu kołowego poprowadzone zostaną objazdy:
– do ul. Łanowej ulicami: Jagielnia, Krakowska (DK44), ks. Jerzego Popiełuszki oraz Korabnicka;
– do ul. Krakowskiej ulicami: Jagielnia, Łanowa, Korabnicka oraz ks. Jerzego Popiełuszki.

Szczegóły, m.in. dokładne mapki TUTAJ

Źródło: UMiG