środa, 19 stycznia 2022 Imieniny: Henryk, Marta

W poszukiwaniu szczęścia i trzeźwości

Gmina Skawina po raz 19 przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, realizowaną pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”. Ostatni rok postawił przed nami wiele nowych wyzwań związanych z pojawieniem się SARS-CoV-2.

Skutki światowej pandemii odczuli zarówno dorośli, nastolatki jak i dzieci. Izolacja społeczna, wprowadzanie zdalnego lub hybrydowego nauczania oraz różnego rodzaju zakazy i obostrzenia spowodowały odczuwalne przez wszystkich obniżenie nastroju. Jak pokazują badania, obecnie wielu uczniów i ich rodziny doświadczają negatywnych emocji i dyskomfortu.

Tegoroczna kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w tych trudnych chwilach. Zapraszamy szkoły do zapoznania się z założeniami najnowszej edycji akcji, która stanowi jeden z elementów uzupełniających lokalny system profilaktyki.

Elementem kampanii będzie udział w Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej. Wyniki tych badań mogą być bardzo  pomocne przy diagnozowaniu obszarów problemowych związanych ze stanem emocjonalnym dzieci i młodzieży. Obszary tematyczne badań: zdrowie, rodzina, szkoła, kultura, psychologia, ekonomia, kapitał społeczny.

Tegoroczna propozycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zawiera zestaw scenariuszy zajęć oraz kart pracy z uczniami, które mogą być wykorzystane podczas lekcji stacjonarnych oraz w nauczaniu zdalnym.

Celem kampanii będzie zwrócenie uwagi na szczęście jako stan, który może się przejawiać  w różnych aktywnościach życia codziennego. Poszczególne zadania zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji przy jednoczesnym doświadczaniu pozytywnej atmosfery pracy. Badania pokazują, że troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz budowanie poczucia wewnętrznego szczęścia są jednymi z ważnych czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (eksperymentowaniem z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój).

KLASA 1-3
Na poziomie klas 1-3 zajęcia koncentrują się na uświadomieniu uczniom ich własnych emocji i tego, że każdy człowiek dąży do bycia szczęśliwym.

KLASA 4-6
Dla uczniów klas 4-6 zadania koncentrują uwagę na bazę jaką daje dom i pozytywne więzi rodzinne, tak ważne w czasie pandemii. Baza ta ułatwia poszukiwanie, dążenie do szczęścia.

KLASA 7-8
Dla starszych uczniów organizatorzy przygotowali dialog pomiędzy poczuciem własnej wartości i pozytywnym działaniu, ułatwiający dążenie do celu. Posiadanie takiego zaplecza ułatwia funkcjonowanie w grupie, a środowisko rówieśnicze – na tym etapie – ma duży wpływ na życie nastolatków.

„W poszukiwaniu szczęścia…” to kampania skupiająca się na budowaniu kompetencji, rozwiązywaniu problemów wśród uczniów, znajdujących się na różnym etapie rozwojowym. Natomiast dla rodziców stanowi kompendium wiedzy, jak radzić sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi przeżywanymi przez dzieci w sytuacji izolacji społecznej, spowodowanej pandemią koronawirusa.

Cele kampanii:
– budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży,
– kształtowanie umiejętności dostrzegania własnych zalet i mocnych stron,
– doznawanie pozytywnych emocji,
– motywowanie do osiągania założonych celów,
– minimalizacja ryzyka zachowań ryzykownych (eksperymentowania z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój)

Materiały kampanijne:
– Karty pracy dla uczniów
– Plakaty edukacyjne
– Materiały edukacyjne dla nauczycieli (scenariusze zajęć)
– materiały dla rodziców
– Konkursy indywidualne i zespołowe dla uczniów

Karty pracy, zawierają ćwiczenia i zadania, dostosowane do wieku odbiorcy. Ułatwiają zapoznanie i zapamiętanie treści przekazywanych w kampanii. Treści te dotyczą samopoznania, poczucia własnej wartości oraz doznawania pozytywnych emocji, jako kompetencji potrzebnych w warunkach sytuacji trudnych, jak np. pandemia COVID-19.

Materiały dla rodziców będą zawierały wskazówki dotyczące odkrywania mocnych stron własnego dziecka oraz sposobów budowania w dziecku poczucia własnej wartości. Wskażą konkretne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami dzieci, jakich mogą doświadczać w sytuacji izolacji społecznej wywołanej pandemią COVID-19.

Adresaci kampanii:
– uczniowie klas 1-3, 4-6, 7-8 szkoły podstawowej
– nauczyciele
– rodzice

W ramach kampanii  „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021” organizowane są dwa konkursy:
– Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie – konkurs plastyczno-literacki (indywidualny)
– Rozwiąż krzyżówkę – konkurs krzyżówkowy (indywidualny).

Po zgłoszeniu się danej szkoły do kampanii – szkoły otrzymają hasła do materiałów „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które otwierać będzie karty pracy dla uczniów.

Serdecznie zapraszamy szkoły z terenu gminy Skawina do włączenia się w tegoroczną edycję projektu. Z ramienia samorządu kampanię koordynuje Małgorzata Kopeć Członek Kapituły „Trzeźwego Umysłu”, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie, siedziba: ul. Ks. J. Popiełuszki 17 tel. 12 276 01 27 – adres do korespondencji: Urząd Miasta  i Gminy w Skawinie 32-050 Skawina Rynek 1. Jednocześnie informujemy, że więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl, a materiały towarzyszące akcji szkoły otrzymują bezpłatnie z UMiG po złożeniu deklaracji udziału w akcji.

Szczegółowe instrukcje dot. udziału w kampanii oraz formularz zgłoszeniowy został przekazany do szkół drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem Wydziału Edukacji.

Wyrażamy nadzieję, że idea kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, spotka się z poparciem i zrozumieniem Państwa, a przy udziale wszystkich, którym dobro dzieci i młodzieży leży na sercu, przyniesie zamierzone cele oraz dla całej społeczności lokalnej wiele satysfakcji i pożytku.

Źródło: UMiG