niedziela, 11 kwietnia 2021 Imieniny: Filip, Leon

W sobotę pogrzeb Pani Anny Kudeli

9 listopada w sobotę odbędzie się Msza święta żałobna za duszę Anny Kudeli, która odeszła 1 listopada. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 12.00 w kościele pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Pochówek na cmentarzu parafialnym.

Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów, a przekazanie datków do puszek Fundacji „Dar Serca”.

Wspomnienie Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

Anna Kudela pracowała przez wiele lat w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wychowała niejedno pokolenie licealistów. Znana była nie tylko z dbałości o poprawny język polski i propagowanie literatury, ale przede wszystkim z dobrego kontaktu z uczniami, z bezpośrednich relacji z nimi, co w latach 60. i 70 minionego wieku, nie było na porządku dziennym. Zawsze towarzyszył jej uśmiech i dobry humor. Po przejściu na emeryturę Anna Kudela zaangażowała się w życie społeczne Skawiny. Często była jurorką konkursów literackich w skawińskim LO. Bardzo często była również gościem skawińskich szkół i przedszkoli, gdzie potrafiła nawiązując kontakt z młodzieżą w sposób bardzo ciekawy zainteresować uczniów i przedszkolaków naszą Małą Ojczyzną. Mało kto potrafi tak ciekawie i interesująco opowiadać o naszej lokalnej historii i kulturze.

Anna Kudela urodziła się 17 maja 1933 r. Jej rodzicami byli: Józefa Stochlowa, z d. Kołodziejska, nauczycielka, oraz Stanisław Stochel, urzędnik intendentury wojskowej w Krakowie. Z końcem sierpnia 1939 r. został on zmobilizowany, a później walczył pod komendą gen. Maczka. W latach 1939?1946 matka sama wychowywała dwoje dzieci.

Przez całe życie Anna Kudela była związana ze Skawiną. Tutaj w latach okupacji niemieckiej ukończyła Szkołę Powszechną nr 2, a potem kontynuowała naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Józefy Joteyko w Krakowie. Po maturze studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską obroniła w czerwcu 1955 r. Nieco wcześniej wyszła za mąż, ale związek ten nie okazał się trwały.

Po dziewięciu latach małżonkowie rozstali się i od tej pory Anna Kudela sama wychowywała trójkę dzieci. We wrześniu 1956 r. podjęła pracę w skawińskiej „jedenastolatce”, tzn. w Szkole Podstawowej nr 1 i dopiero co założonym Liceum Ogólnokształcącym. Po 32 latach przeszła na emeryturę, ale przez kolejne 11 lat pracowała na pół etatu, głównie w SP nr 2.

W czasie wakacji nie rozstawała się z młodzieżą szkolną – pracowała na koloniach, obozach i w hufcach pracy. Ukończyła siedem różnych kierunków studiów podyplomowych, a w 1984 r. zdobyła uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych w języku angielskim. Kiedy zrezygnowała z pracy na pół etatu, zapraszano ją na spotkania z dziećmi i młodzieżą, poświęcone dziejom naszego miasta. Niekiedy były to wycieczki terenowe.

Od samego początku istnienia Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Anna Kudela była członkiem Zarządu. Była nierozerwalnie związana z „Informatorem” od pierwszego numeru. W Informatorach TPS zachowają się na zawsze jej barwne opowieści o historii i kulturze Skawiny i regionu. Początkowo wykonywała także pracę korektorki, a następnie współredaktorki. Była autorem wielu artykułów zamieszczanych w „Gazecie Skawińskiej”. Przez kilka lat była radną Rady Miejskiej w Skawinie.

fot. UMiG