sobota, 23 września 2023 Imieniny: Bogusław, Tekla

Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej

„Praca z dzieckiem przewlekle chorym”. Szanowni Państwo, dzisiejsza placówka oświatowa zmaga się z nowymi wyzwaniami, w tym coraz większą grupą przewlekle chorych podopiecznych, funkcjonujących w grupie zdrowych rówieśników.

Dziecko z cukrzycą, astmą, alergią, epilepsją, czy innymi problemami zdrowotnymi to uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wymagający nie tylko opieki zdrowotnej, ale i emocjonalnego wsparcia oraz doboru metod nauczania do jego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Szkolenie, na które Państwa zapraszamy z pewnością wzbogaci Państwa warsztat metodyczny, pokaże, być może nowe dla Państwa, sposoby pracy z uczniem przewlekle chorym. Zwróci uwagę na problemy i zagrożenia, pojawiające się w przedszkolu, szkole, grupie rówieśniczej. Nakreśli też zadania nauczyciela i wychowawcy oraz pozwoli przygotować się do roli osoby wspierającej chorego i jego kolegów. Serdecznie zapraszamy więc wszystkich wychowawców przedszkoli, szkół, świetlic, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz osoby zainteresowane problemem dziecka przewlekle chorego w roli kolegi, wychowanka i ucznia.

Źródło: BP