czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Ważne inwestycje. Umowy podpisane!

Remont kolejowego dworca, w którym nową siedzibę znajdzie Miejska Biblioteka Publiczna, budowa Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego, nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe i parkingi dla rowerów – realizacja wszystkich tych inwestycji będzie możliwa dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. W piątek marszałek Jacek Krupa uroczyście przekazał na ręce burmistrza Pawła Kolasy umowy gwarantujące dofinansowanie dla dwóch ważnych dla Skawiny projektów.

Realizacja projektów: Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym oraz Dworzec Biblioteka Skawina – przywrócenie budynkowi dworca kolejowego w Skawinie walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na cele publiczne jest możliwa dzięki środkom pochodzącym z RPO WM. Łączna kwota dofinansowania obydwu przedsięwzięć to prawie 29 mln zł.

Dzięki inwestycjom prowadzonym w ramach RPO codziennie widzimy jak zmienia się i rozwija nasz region, co przekłada się bezpośrednio na życie Małopolan. Cieszę się, że w Skawinie uda się zrealizować te dwa bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców projekty. Jestem przekonany, że znacząco poprawią one komfort życia mieszkańców gminy – powiedział marszałek Jacek Krupa.

Po Skawinie szybciej, sprawniej i ekologicznie

W ramach pierwszego projektu zaplanowane są liczne prace związane z rozbudową infrastruktury transportowej gminy. Wszystkim przyświeca jeden cel: zmniejszenie ruchu samochodowego na ulicach i w centrum miasta oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez transport samochodowy. Pomyślny przebieg całej inwestycji ma pozwolić mieszkańcom na korzystanie ze zintegrowanej komunikacji zbiorowej i zachęcić ich do korzystania z rowerów.

Projekt skupi się m.in. na budowie Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego (SKC), w ramach którego w okolicy dworca PKP powstanie: 500 miejsc postojowych, (w tym 200 dla użytkowników Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej), pętla autobusowa, chodniki, ścieżki rowerowe oraz wiata rowerowa.

W ramach projektu zaplanowano również rozbudowę ulicy Kolejowej, na odcinku z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Niepodległości wraz ze zjazdami, chodnikami, stanowiskami postojowymi i zatokami autobusowymi. Wyremontowana ulica Kolejowa ma docelowo prowadzić do parkingu P&R, który powstanie w ramach Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego.

Oprócz tego w Skawinie powstaną dodatkowo 4 zadaszone parkingi rowerowe na 80 miejsc oraz niezadaszone parkingi rowerowe na 110 miejsc. Dodatkowo na przystankach autobusowych powstanie kolejnych 45 miejsc postojowych. Projekt obejmuje również budowę ścieżek pieszo-rowerowych w obrębie najważniejszych ulic gminy.

Łączny koszt inwestycji to prawie 36,5 mln, z czego 24 mln pokryje dotacja z RPO. Planowana data zakończenia projektu to wrzesień 2019 roku.

Dworzec PKP nie tylko dla podróżnych

Niemniej ważnym projektem dla Skawiny jest ten związany z remontem i przebudową budynku Dworca PKP. To kluczowy element przedsięwzięcia, jakim jest rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz budowa Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego.

Co istotne – po remoncie budynek dworca nie tylko będzie pełnił swoją podstawową funkcję związaną z obsługą pasażerów oraz informacją kolejową i turystyczną, ale również będzie ważnym punktem na kulturalnej mapie Skawiny. W budynku oprócz poczekalni, kawiarni, punktu informacji turystycznej, miejsce zajmą również pomieszczenia z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obok wypożyczalni książek powstanie cały kompleks, który będzie służył nie tylko mieszkańcom, ale również podróżnym korzystającym z kolei. Nie zabraknie powierzchni wystawowej, warsztatowej czy konferencyjnej. Ponadto w nowej siedzibie biblioteki powstanie pracownia multimedialna, pracownia zbiorów audiowizualnych, kawiarnio-czytelnia oraz pomieszczenie do pracy indywidualnej.

Nie możemy pozwolić, by takie budynki, jak ten zabytkowy dworzec niszczały i nie były w pełni wykorzystane. To nasze wspólne dobro, które ma służyć wszystkim mieszkańcom, jak również podróżującym. Jestem przekonany, że stworzymy miejsce przyjazne dzieciom, młodzieży, ale i całym rodzinom, tak by wolny czas spędzony w czytelni, bibliotece czy na wystawie ubogacał, pogłębiał wiedzę i rozwijał zainteresowania. Wierzę, że to miejsce będzie tętniło życiem – podkreślił burmistrz Skawiny Paweł Kolasa.

Poza pracami budowlanymi i konserwatorskimi zostanie wykonana aranżacja wnętrz budynku, która poprzedzona zostanie warsztatami konsultacyjnymi z udziałem architektów, pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz mieszkańców, którym obiekt ma służyć, w szczególności dzieciom i młodzieży. Miejsce zostanie zaaranżowane tak, by było przystępne, przyjazne i funkcjonalne. W ramach projektu wnętrza zostaną w pełni umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt. Dzięki dotacji możliwe będzie również wyposażenie budynku dworca w inteligentny system zarządzania energią.

Zakończenie prac zaplanowano na grudzień 2019 roku. Całkowity koszt projektu to ponad 7,6 mln zł. Ponad 4,8 mln zł będzie pochodzić z RPO WM 2014-2020

Źródło i fot.: Biuro Prasowe UMWM