niedziela, 17 października 2021 Imieniny: Malgorzata, Wiktor

„Wczesny Start – Troski Wart”

Właśnie zakończyła się realizacja projektu „Wczesny Start – Troski Wart”, który powstał z inicjatywy Nieformalnej Grupy Pedagogów Niebieski Miś w składzie: Urszula Archamowicz, Małgorzata Janik oraz Karolina Mazur. Projekt był dofinansowany ze środków FIO Małopolska Lokalnie oraz Województwa Małopolskiego i skierowany do dzieci w wieku od 18 do 36 miesięcy mieszkających na terenie naszej gminy oraz ich rodziców.

Dzięki przychylności dyrektora przedszkola Anny Borowskiej oraz zaangażowaniu wielu doświadczonych pedagogów pracujących na co dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, projekt cieszył się dużym powodzeniem w społeczności lokalnej i przeprowadzony był na wysokim poziomie dydaktycznym i terapeutycznym.

Tematyka cotygodniowych spotkań dostosowana była do możliwości percepcyjnych i psychofizycznych uczestniczących w nim dzieci. Każde ze spotkań utrzymane było w konwencji atrakcyjnej zabawy, która jest aktywnością najbliższą dziecku.

W ramach projektu odbyły się liczne zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia z sensomotoryki oraz rozwoju mowy z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy.

SONY DSC

Projekt „Wczesny Start – Troski Wart” umożliwił rodzicom udział w warsztatach psychologicznych i logopedycznych, mających na celu poszerzenie posiadanej przez nich wiedzy z zakresu rozwoju psychofizycznego małego dziecka oraz wspomagania rozwoju mowy.

Ponad to opiekunowie mieli możliwość konsultacji z psychologiem i logopedą, w trakcie, których mogli wyjaśnić nurtujące ich zagadnienia.

Na fanpage „Wczesny Strat – Troski Wart” oraz Niebieski Miś, do których odwiedzin serdecznie zapraszamy, na bieżąco udostępniane były aktualności z zajęć oraz zamieszczane ciekawe materiały dla rodziców dotyczące wspierania rozwoju małego dziecka. Znajduje się tam również krótki reportaż Telewizji Skawina, prezentujący pozytywny wydźwięk projektu wśród rodziców. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, pojawiły się również pytania o możliwość kontynuacji projektu w przyszłości – na co mamy nadzieję, przy uzyskaniu odpowiednich dofinansowań.

Partnerom naszego projektu: Miastu i Gminie Skawina, Przedszkolu Samorządowemu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie, Firmie Lajkonik Snacks. Sp. Z o .o., Piekarni Państwa Dąbrowskich, Stowarzyszeniu Forum Oświatowe Klucze serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Nieformalna Grupa Pedagogów Niebieski Miś