poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Dawid, Henryk

Wotum zaufania dla burmistrza

W środę, 26 czerwca, podczas III sesji Rady Miejskiej w Skawinie, burmistrz Norbert Rzepisko otrzymał wotum zaufania, radni przyjęli Raport o stanie Gminy Skawina za 2023 r. oraz udzielono burmistrzowi jednogłośnego absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2023.

Absolutorium było jednogłośne. Podczas sesji podziękowania złożono również byłej skarbnik Gminy Skawina Teresie Wątor.

– Dziękuję państwu radnym za bardzo dobrą współpracę i okazane zaufanie. Serdeczne podziękowania również dla moich najbliższych współpracowników, kierowników wydziałów oraz wszystkich pracowników urzędu – dziękuję za waszą codzienną pracę i zaangażowanie – to nasz wspólny sukces – mówił burmistrz. – Dziękuję także sołtysom, przewodniczącym rad osiedli oraz wszystkim pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Liczę na Wasze dalsze wsparcie, działajmy wspólnie.

Źródło: UMiG