czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Wybudują instalację odazotowania spalin

CEZ Skawina, elektrownia wchodząca w skład Grupy CEZ, 9 października podpisała z konsorcjum firm SBB Energy i ČEZ Energetické Služby umowę na budowę nowoczesnej instalacji odazotowania spalin metodą katalityczną. Dzięki realizacji tej inwestycji skawińska elektrownia spełni zaostrzone limity emisyjne wynikające zarówno z Dyrektywy IED, jak i konkluzji BREF/BAT.

Zadaniem instalacji będzie redukcja tlenków azotu w spalinach pobieranych z czterech kotłów OP-210M (K8 – K11) i jednego kotła OP-230 (K6) do poziomu poniżej 150 mg/Nm3. Inwestycja będzie ralizowana etapowo: pierwsza nitka zostanie przekazana do eksploatacji w III kw. 2019 i druga bliźniacza nitka w I kw. 2020. Jest to kolejny krok w procesie dostosowania działalności elektrowni zarówno do wymagań Dyrektywy IED, jak również do restrykcyjnych wymagań określonych w konkluzjach BREF/BAT.

– Podpisanie umowy na budowę instalacji odazotowania spalin potwierdza, że realizujemy naszą strategię rozwoju w Polsce w sposób pewny, a priorytetem naszych działań pozostaje troska o środowisko naturalne – powiedział po podpisaniu umowy Prezes Zarządu CEZ Skawina, Martin Hančar.

Pierwszym etapem ograniczania emisji tlenków azotu (NOx) w Skawinie było wyposażenie kotłów OP-210M (K8 – K11) w instalacje obniżające emisję NOx metodami pierwotnymi. Inwestycję zrealizowano w latach 2000 – 2007 podczas modernizacji tych kotłów. Elektrownia posiada również oddaną do eksploatacji w 2008 roku instalację odsiarczania spalin metodą półsuchą.

– Do wykonania instalacji zostanie zastosowana nowoczesna technologia katalityczna, która spełnia wymagania BAT i gwarantuje bezpieczeństwo oraz automatyzację całego procesu – dodał obecny na podpisaniu umowy Prezes Zarządu ČEZ Energetické Služby, s.r.o. Michal Pastušek.

– Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową realizację budowy instalacji w CEZ Skawina. Finalny proces odazotowania spalin będzie niezawodny, bezodpadowy, bezpieczny dla obsługi, urządzeń i środowiska, przy wszystkich możliwych obciążeniach, stanach eksploatacji i warunkach klimatycznych – skomentował Prezes Zarządu SBB Energy S.A., Ziemowit Słomczyński.

Informacja prasowa CEZ