niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Wysoki poziom gminnej olimpiady językowej

Za nami kolejna gala finałowa Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego w SP nr 1 w Skawinie. Niezwykła uroczystość wieńczyła zmagania uczestników, którzy rywalizowali na bardzo wysokim poziomie wykazując się także wiedzą dotyczącą krajów anglojęzycznych ich historii i kultury.

Wśród zaproszonych gości byli: Senatora Marka Pęka reprezentował Antoni Holik – Przewodniczący Osiedla nr 5 „Korabniki”, Arkadiusz Wrzoszczyk – Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG w Skawinie, natomiast Radę Miejską reprezentowali: Ryszard Majdzik – Wiceprzewodniczący oraz Antoni Sapała – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska. Przybyli również liczni przedstawiciele rodziców oraz sojusznicy i przyjaciele szkoły jak: Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie, Stanisława Szczepaniak – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Urszula Wiącek i Zdzisław Samborski z Fundacji „Dar Serca”, Kazimiera Skałuba i Czesława Kopeć – reprezentujące Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, Jerzy Gurba – Honorowy Przyjaciel Szkoły, Halina Buchowska – Dyrektor SP2, Lidia Ippoldt z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie oraz Wioleta Wcisło reprezentująca Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast.

Dyrektor Hanna Szczerbak gorąco przywitała najważniejszych gości gali, czyli uczestników olimpijskich zmagań, uczniów, którzy reprezentowali aż 13 szkół z naszego miasta i gminy. Serdecznie powitano również przygotowujących ich do konkursu nauczycieli. W tym roku zakres wiadomości i umiejętności językowych konkursowych zadań wykraczał znacznie poza program nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. Uczniowie ponadto musieli wykazać się wiedzą dotyczącą krajów anglojęzycznych ich historii i kultury. Tym większe należą się im słowa uznania oraz podziwu za bardzo wysoki, a zarazem wyrównany poziom, jaki zaprezentowali.

Organizatorzy gali bezlitośnie stopniowali napięcie, gdyż zanim ogłoszono wyniki olimpiady, dyrektor w imieniu Kapituły Szkoły wręczyła statuetki Przyjaciela Szkoły zasłużonym dla „Jedynki”, którzy już od lat współpracują ze szkołą, wspomagają ją, są otwarci na potrzeby uczniów i placówki. W tym roku uhonorowani zostali: senator Marek Pęk, Arkadiusz Wrzoszczyk oraz Czesław Gąsiorowski. Laureaci oraz reprezentujący Senatora, Antoni Holik wygłosili krótkie mowy, w których obiecali społeczności szkolnej dalszą opiekę i współpracę. Następnie wraz z dyrektor wręczyli nagrody i dyplomy wszystkim – 44 finalistom XI Gminnej Olimpiady. Ogromne emocje i napięcie natomiast towarzyszyły ogłaszaniu wyników.

XI Gminna Olimpiada Języka Angielskiego

I miejsce – Katarzyna Żółkiewicz – SP nr 2
II miejsce – Michał Ptaszyński – SP nr 4
III miejsce – Stanisław Politowicz – SP nr 2

Laureaci miejsc I – III otrzymali cenne nagrody: smartfona, aparat fotograficzny oraz zewnętrzny dysk pamięci ufundowane przez Senatora Marka Pęka. O włos od podium byli: Weronika Gurba – SP 1 oraz Tomasz Balon z ZSP Radziszów, którzy zajęli IV miejsce. Zwycięzcom pogratulował, wygłaszając krótka mowę, m.in. Marek Marzec. Dyplomy z wyrazami uznania otrzymali także wszyscy nauczyciele zaangażowani w przygotowanie uczniów.

Część artystyczna, w tym roku nawiązywała do słów wielkiego brytyjskiego dramatopisarza, Williama Szekspira: „Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”. Talentem wokalnym zabłysnęły: Natalia Nazim oraz Julia Zdeb, które śpiewały oczywiście w języku angielskim. Potem zespół teatralny „Jedynki”,„Buszujący w zbożu” zaprezentował sztukę nawiązującą do „Snu nocy letniej” W. Szekspira, a także do „Balladyny” J. Słowackiego. „Elfie igraszki” rozbawiły publiczność, dostarczając jej sporą dawkę emocji i skłaniając do odrobiny refleksji nad losem środowiska naturalnego, a także piękna w sztuce. Młodzi aktorzy grali ze swadą i rozmachem – nic dziwnego: to już laureaci Gminnego Festiwalu Form Teatralnych MELPOMENA, gdzie zajęli II miejsce. Całość gali zakończyła piosenka finałowa zaśpiewana przez Julię Zdeb.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Źródło: SP1