poniedziałek, 26 lipca 2021 Imieniny: Anna, Mirosława

XIII „Zachowaj Trzeźwy Umysł” już 21 maja

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Centrum Wspierania Rodziny oraz Gimnazjum Nr 1 we współpracy z Centrum Kultury i Sportu serdecznie zapraszają na XIII Imprezę Profilaktyczno-Sportową „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbędzie się 21 maja w godz. 12.00-17.30 w Parku Miejskim w Skawinie obok Pałacyku „Sokół”.

Impreza stanowi element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 r. oraz akcji Skawińskie Dni Profilaktyki przebiegającego pod hasłem „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”.  Przedsięwzięcie jest świadectwem tego, że władze samorządowe i inne środowiska lokalne popierają życie zdrowe, wolne od nałogów, a zarazem chcą szerzyć wartości płynące z aktywnego spędzania wolnego czasu.

Organizatorzy przygotowują imprezę z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach Gminy Skawina. W programie znajdzie się wiele atrakcji: konkurencje sportowe – ze szczególnym uwzględnieniem biegów, występy artystyczne, konkursy profilaktyczne i inne atrakcje. Ciekawym elementem imprezy jest „bieg sztafety honorowej”, do udziału w której organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk i profesji m. innymi: samorządowców, księży, strażaków, nauczycieli, przedstawicieli zakładów pracy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Długość sztafety: 4 x 200 metrów.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk do udziału w sztafecie i zgłoszenie 4-osobowej drużyny do 13 maja 2016 r. Zgłoszenia przyjmują:

  • Małgorzata Kopeć, pełnomocnik burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii, tel.: 12 276 01 27
  • Joanna Józefczyk-Janek, zastępca dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Skawinie, tel.: 12 291 21 96

Mamy nadzieję, że słońce, świeże powietrze, sprawdzanie własnych sił oraz szlachetna rywalizacja w duchu fair play, z pewnością dostarczą uczestnikom imprezy wiele emocji i radości. Już dziś gorąco zachęcamy do udziału w imprezie! – mówi Małgorzata Kopeć.

zachowaj trzezwy

Źródło: UMiG, CKiS