środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

XVI Powiatowy Turniej Wiedzy za nami

6 kwietnia w ZSTE w Skawinie odbył się XVI Powiatowy Turniej Wiedzy – Polska i Polacy na przełomie XX i XXI wieku. Wzięły w nim udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego: LO ze Skawiny i Krzeszowic, ZSiPO ze Skały, ZSP z Giebułtowa, ZSRCKU z Czernichowa, ZKS i ZSTE ze Skawiny.

Patronat Honorowy nad XVI Turniejem objęli: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, poseł do Parlamentu Europejskiego, Jacek Krupa, marszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Ćwik, wicewojewoda Małopolski, Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, prof. Tadeusz Słomka, JM rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Michał Śliwa, JM rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Włodzimierz Roszczynialski, JM rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Paweł Kolasa, burmistrz miasta i gminy Skawina, Wacław Gregorczyk, burmistrz Krzeszowic, Szymon Łytek, wójt Gminy Czernichów.

XVI Turniej przebiegał w dwóch etapach: indywidualnym, w którym uczestnicy mieli do rozwiązania test obejmujący wydarzenia z powojennej historii Polski na tle wydarzeń światowych, i drużynowym, gdzie uczniowie odpowiadali na pytania w kilku blokach tematycznych, np. „Polska na przełomie – daty i wydarzenia”, „Polska w organizacjach międzynarodowych”, „Organy państwa i partie polityczne”, „Ludzie kultury” oraz „Hymn, barwy i konstytucje”.

Nagrody w imieniu darczyńców wręczali: Arkadiusz Wrzoszczyk, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego i Lidia Pycińska, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Wyniki części indywidualnej:

I – Szymon Domagała ZSTE Skawina

II – Karol Ludkiewicz LO Skawina

III – Dawid Kaźmierczak ZST-E Skawina

IV – Marcin Wasyl LO Skawina

V – Karol Mirek ZSiPO Skała

V – Krystian Ożóg ZSTE Skawina

VI – Kamil Janikowski LO Krzeszowice

 

Wyniki części drużynowej:

I – LO Skawina

II – ZSiPO Skała

III – ZST-E – 1 Skawina

IV – ZST-E – 2 Skawina

V – ZKS Skawina

VI – ZSP Giebułtów

VII – LO Krzeszowice

VIII – ZSRCKU Czernichów.
Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele zmian dla Polski i Polaków: obrady okrągłego stołu, wybory do Sejmu Kontraktowego, I niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego, uchwalenie Konstytucji, przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej – to najważniejsze z nich. Znajomość historii współczesnej jest ważnym elementem świadomości obywatelskiej. Powiatowe Turnieje Wiedzy są doskonałym sprawdzianem wiedzy i wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Uczestnikom Turnieju gratuluję doskonałej wiedzy, nauczycielom satysfakcji a Państwu, którzy obieli Honorowy Patronat nad XVI Powiatowym Turniejem Wiedzy – Polska i Polacy na przełomie XX i XXI wieku i ufundowali wspaniałe nagrody składam podziękowanie w imieniu uczestników, nauczycieli i organizatorów – podsumowuje Andrzej Ciaptacz.

Źródło: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych