niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Zachowaj Trzeźwy Umysł po raz 16.

„Na skrzydłach Przyjaźni” – to hasło tegorocznej XVII edycji kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do której przystąpiła Gmina Skawina. W ramach kampanii cała społeczność lokalna: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli realizować będą szereg zadań.

W projekcie biorą udział setki zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę. Tegorocznej XVII edycji Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Na skrzydłach Przyjaźni”!

Cele główne kampanii:

  • wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży
  • uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę
  • ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
  • wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

Cele dodatkowe kampanii:

  • kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej
  • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące profilaktyki alkoholowej, m.in. plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami. Kampania jest inspiracją do podejmowania innych działań profilaktycznych na terenie gminy, w tym dorocznej Imprezy Środowiskowej Zachowaj Trzeźwy Umysł, która odbędzie się 20 maja 2017 r. w Parku Miejskim w Skawinie – ramowy scenariusz imprezy: KLIKNIJ TUTAJ, regulamin zawodów sportowych: KLIKNIJ TUTAJ. Organizatorzy imprezy przygotowali również konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Dobra rodzina – radości przyczyna”. Regulamin konkursu: KLIKNIJ TUTAJ.

Szkoły zaangażowane w kampanię: Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 4 w Skawinie, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie, Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Szkoła Podstawowa w Kopance, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Zespół Szkół Katolickich w Skawinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie.

Wyrażamy nadzieję, że idea kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, spotka się z poparciem i zrozumieniem Państwa, a przy udziale wszystkich, którym dobro dzieci i młodzieży leży na sercu, przyniesie zamierzone cele oraz dla całej społeczności lokalnej wiele satysfakcji i pożytku – mówi Małgorzata Kopeć, pełnomocnik burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii.

Źródło: UMiG